Velg en side

Sted: Kulturhjørnet Asker Sentrum

Dato: 20.08.2018

Tid: Kl. 19.30

Tilstede: Fredrikke Hegnar von Ubisch, Ivar Lindstad, Bjørn Tangnes, Per-Olav Opdahl, Erik Roede, Pål Smiths, Anders Mørdre, Nils Otto Holmen, Reidar Fossum, Kjell Erik Stensby, Geir Havnelid, Jens Fredrik Sørlie, Lisbeth I. Dahl, Robert Frantzen.

Forfall:                 Annik A. Austad

Sak 1. 18/19. Budsjett

Innspill fra de forskjellige komiteer ønskes før endelig budsjett for 2018/2019 utarbeides.

Sak. 2. 18/19. Internasjonal komite.

Ønske om flere ulike aktiviteter. Komiteen kommer opp med forslag.

All innkjøp av vin, så vel til foredragsholder som til utlodning, gjøres av klubbkomiteen.

Sak 3. 18/19. Rekruttering av nye medlemmer.

Stikkord ved rekruttering:

-Maks. 60 år og yrkesaktive.

-Fokus på håndverksfag.

-Ikke sette ”tak” på antall nye medlemmer.

Nye potensielle nav kanaliseres til komiteen for klassifikasjon og medlemskap.

Profilbrosjyren revideres og legges ut på klubbens hjemmeside.’

Sak 4. 18/19. Samfunnskomiteen.

Mulig fokusområde kan være problemer rundt sosiale medier i fremtiden.

Sak 5. 18/19. Kontinuerlighet i komiteene.

Ønske med bedre kontinuitet i de forskjellige komiteene.

Sak 6. 18/19. Sommerfellesmøter.

Sommerfellesmøtene har den sommeren vært lite besøkt av medlemmer fra vår klubb. Lav deltagelse også fra de andre klubbene. Et tema som bør diskuteres nærmere.

21.08.2018

Robert Frantzen

Sekretær.

Share This