Velg en side

Asker Rotary Klubbs årsrapport 2017-2018

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre igjennom; å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet å gagne andre i...