Velg en side

Bedriftsbesøk hos Varner 14. mai 2018

Yrkeskomiteen hadde lagt opp til bedriftsbesøk hos Varner på Billingstad. Vi var 30 besøkende inkludert fem gjester, som fikk en glimrende orientering om konsernet; Varner er et av Nord Europas største motekonserner med nærmere 11.000 medarbeidere og 1.500 butikker...

Rotarymøte den 7. mai 2018.

Presidenten kunne ønske velkommen til et nytt møte med et spennende tema. Dette ved administrerende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid. Hun fokuserte på Norsk Tipping og samfunnsansvar. Åsne Havnelid er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun har bekledd en...

Rotarymøte den 16. april 2018.

Rotarymøte den 16. april 2018. Enda et møte med meget god deltakelse. Ingen gjester ut over foredragsholderen. Kveldens treminutter var det Geir Havnelid som sto for. Han snakket om to uønskede «innvandrere». Den ene i Oslofjorden og den andre i Varangerfjorden og sørover til Tromsø og...

Rotarymøte den 9. april 2018.

Igjen kunne presidenten ønske velkommen til et møte med meget god oppslutnig (nesten 50). Innledningsvis ble det minnet om at vi mangler kandidater til Ungdomsprisen. Forslag må sendes Samfunnskomiteen og det haster. Som kveldens foredragsholder stilte Svein Granerud....

Rotarymøte 19. mars 2018.

Rotarymøte 19. mars 2018. Presidenten ønsket velkommen til et nytt møte med stort fremmøte og mange gjester. En meget spennende kveld med Evelyn Lindner som foredragsholder. Hun snakket om ”Effekten av ydmykelser”. Lindner har stått på vår ønskeliste lenge og var først tilgjengelig for oss...

Rotarymøte 14. mars 2018.

Møtet den 14. mars erstattet vårt «normale» møtetidspunkt den 12. og ble gjennomført som Intercitymøte i regi av Røyken og Raukvin Rotaryklubber. Kveldens tema var selvfølgelig av felles, sentral interesse for medlemmene i alle de deltakene klubbene;...

VINAFTEN i Asker Rotary Klubb 5.mars 2018

VINAFTEN i Asker Rotary Klubb 5.mars 2018 Mandag 5.mars 2018 arrangerte Asker Rotary Klubb vinaften i Ivar Lindstads hyggelige lokaler på Torstad gård. Slik gikk det til: Velkomstdrikk – Pizzolato Prosecco Brut sprudlevann fra Veneto Italia.  En type musserende vin som virkelig har fått vind i seilene de...

Rotarymøte den 26.02.2018

Presidenten ønsket velkommen til et møte etter en spesiell dag hvor mange av oss hadde deltatt i bisettelsen ved Tore Sigernes’ bortgang. Bisettelsen var helt spesiell og preget av Tores allsidige og sentrale posisjon i Asker. Harald Gløersen sto for kveldens...

Rotarymøte den 19.02.2018

Årets vinterferie har nettop startet. Dette til tross, kunne presidenten ønske et godt fremmøte velkommen. Dessverre fikk vi rett før møtet sykdomsforfall fra kveldens foredragsholder. Influensaen hadde slått til. Programkomiteen holder kontakten med Sigmund Hov Moen...

Rotarymøte den 12.02.2018

Rotarymøte den 12.02.2018 Igjen kunne presidenten ønske velkommen til et møte med god deltakelse også med flere gjester. Møtet ble åpnet ved at vi mintes Tore Sigernes som døde fredag 9. februar. Tore var klubbens klare nestor med medlemskap fra 1964. Vi mintes Tore med ett minutts stillhet....

Rotarymøte den 05.02.2018

Rotarymøte den 05.02.2018 Gjester og medlemmer ble ønsket velkommen til kveldens møte. En av kveldens gjester Nils Fredrikk Wisløff, vil etter all sannsynlighet bli tatt opp som medlem i neste møte. Til programmet fremover ble det gjort oppmerksom på at Intercitymøtet (Røyken) den 12. mars er...

Rotarymøte den 29.01.20189

Igjen kunne presidenten ønske vel velkommen til et meget godt besøkt møte med 45 deltakere. Rolv Dale ble spesielt gratulert med dagen den 20. januar. Han tilbrakte deler av 70-årsdagen i en alpinbakke. Rolv takket og uttrykte glede over oppmersomheten fra sine gode...

Yrkesmesse og møte den 22.01.2018

I samarbeid mellom Asker videregående skole og Asker Rotary Klubb, ble den årlige Yrkes- og utdanningsmessen arrangert den 22. januar. Litt usikre er vi, men vi mener at dette var den 54. gangen vi samarbeidet om dette svært populære og nyttige tiltaket. Alle ungdoms-...

Rotarymøte 15.01.2018

Spennende møte med opptak av nye medlemmer og egoforedrag. Møtet startet med bursdagsgratulasjon til Rolv Dale som fyller 70 år den 20. januar. Han var ikke tilstede i møtet, men presidenten finner en løsning på det. Presidenten leste opp ytterligere hilsener fra...

Rotarymøte 08-01.2018

Rotarymøte 08-01.2018 Presidenten ønsket et stort fremmøte velkommen til årets første møte. Tre gjester (foredragsholder og to potensielle medlemmer) ble ønsket spesielt velkommen. Jens-Petter Sørlie (Jeffen) ble gratulert med 75-årsdagen den 9. januar. Joar Kavli minnet om yrkesmessen på...

Rotarymøte 18.12.2017

Rotarymøte 18.12.2017 Klubbkomiteen hadde sørget for at vi ble møtt med et flott og julepyntet møterom. Her var det lagt opp til trivsel, kaffekos og julestemning. I   nnledningsvis benyttet Geir Børresen anledningen til å takke klubbens medlemmer for en hyggelig hilsen til sin 75-årsdag...

Rotarymøte 11.12.2017

Møtet åpnet dessverre med meddelelse av en utmelding. Cato Stoll har hatt permisjon dette året. Grunnet «tidsklemme» vedr jobbskifte og en rekke engasjement i frivillige organisasjoner, har Cato meldt seg ut av Asker Rotary Klubb med virkning fra...

Rotarymøte 04.12.2017.

Rolv Dale hadde kveldens treminutter. Han ga oss et innblikk i Nasjonal Transportplan med spesiell fokus på på miljø- og klimahensyn. Lavutslipssamfunnet er under utvikling både til lands og til vanns. Oslofjorden ligger godt an i forhold til fergetrafikken. Kveldens...

Rotarymøte 27.11.2017

Møtet startet på best mulig måte med godt fremmøte og opptak av et nytt medlem. Kartograf og selvstendig næringsdrivende som innehaver av enmannsbedriften Epplekart Fossum, ble Reidar Fossum introdusert av Geir Havnelid. Reidar ble ønsket velkommen som nyttmedlem i...

Rotarymøte 20.11.2017

I regi av Fest- og seremonikomiteen var kveldens møte avsatt til sosialt samvær. Som vanlig på denne tiden av året møttes vi på Torsdad gård til rakfisk. Komiteen under ledelse av Børre Sveen hadde stelt i stand et glimrende måltid med fisk fra Valdres og korrekt...

Rotarymøte 13.11.2017.

Rotarymøte 13.11.2017. Nytt, trivelig møte med godt fremmøte herav mange og yngre gjester gjester, noe som tyder på at kveldens hovedtema var godt profilert. Vi startet imidlertid med treminutter ved Geir Børresen. På sin karakteristiske og humørfylte måte, ga han eksempler (valg av...

Rotarymøte 06.11.2017.

Presidenten kunne denne gangen ønske 41 fremmmøtte hvorav seks gjester (derav den nye hotelldirektøren Lene Edvardsen) velkommen. Distriktsguvernøren ga under sitt besøk den 9. oktober, uttrykk for at måloppnåelse og aktivitetsnivå betyr mer enn høyt fremmøte, men...

Rotarymøte 30.10.2017

Presidenten refererte litt fra Distriktskonferansen hvor Fredrikke Hegnar von Ubish og Bjørn Tangnes deltok sammen med vel 230 andre Rotaryanere. Distriktsguvernøren fokuserte mye på klubbutvikling slik vi kjenner det igjen fra hans besøk hos oss. Det vises forøvrig...

Rotarymøte 23.10.2017

Presidenten kunne ønske nærmere 40 deltakere inkl. tre gjester, velkomne til kveldens møte. Kristian Bade sto for treminutteren hvor han snakket om symboler og deres betydning. I rotarysammenheng hadde han funnet frem til hele 27 nåler med hver sin betydning. Kveldens...

Intercitymøte den 16.10.2017

Den 16. oktober sto Asker Rotary Klubb som ansvarlig for periodens første Intercitymøte. Kveldens tema hadde tittelen «Barnet, kvinnene og evigheten» og omhandlet Peter Wessel Zapffe. Han var en svært spennende og allsidig person kjent som forfatter,...

Møte den 9. okt. med guvernørbesøk.

Kvelden startet ved at styret hadde en times møte med Guvernør Stig Asmussen (Oslo RK) og Assisterende Guvernør (AG) Sverre Baard Strand (Røyken RK). Gjestene fikk her en forholdsvis inngående orientering om klubbens virksomhet. De ga oss meget god og positiv...

ROTARYMØTE 25.09.2017.

Kveldens treminutter sto Erik for. Han snakket om klubbens og Rotarys betydning for ham og den evt. betydningen han har for klubben og Rotary. Kveldens hovedtema bygget på det som fremkom under peismøtene to uker tidligere. Tore hadde forberedt og organiserte kvelden...

Rotarymøte 18092017

Møtet ble gjennomføt på sedvanlig vis med diverse klubbinformasjon, treminutter og hovedforedrag. Dessverre har Anders meddelt at han av helsemessige årsaker, ikke lenger ser seg i stand til å fortsette som medlem i klubben. Presidenten hilser tibake til Anders og...

Rotarymøte 28.08.2017

Vårt «ferskeste» medlem Geir Havnelid, presenterte seg ved et glimrende egoforedrag. Han kunne vise til en imponerende og allsidig bakgrunn både hva angår utdanning, yrkesbakgrunn og fritidsengasjement. Takk til Geir, et flott tilskudd til klubbens...

Rotarymøte 21. 08. 2017

Møtet var det første i det nye Rotaryåret med Bjørn Tangnes som president. Hovedtemaet var derfor hans tiltredelse og oppfatning om klubbens drift og aktiviteter det nærmeste året. Den nye presidenten takket for tillitten og uttrykte sin tilfredshet med den måten...