Velg en side

Rotarymøte den 12.02.2018

Rotarymøte den 12.02.2018 Igjen kunne presidenten ønske velkommen til et møte med god deltakelse også med flere gjester. Møtet ble åpnet ved at vi mintes Tore Sigernes som døde fredag 9. februar. Tore var klubbens klare nestor med medlemskap fra 1964. Vi mintes Tore med ett minutts stillhet....

Rotarymøte den 05.02.2018

Rotarymøte den 05.02.2018 Gjester og medlemmer ble ønsket velkommen til kveldens møte. En av kveldens gjester Nils Fredrikk Wisløff, vil etter all sannsynlighet bli tatt opp som medlem i neste møte. Til programmet fremover ble det gjort oppmerksom på at Intercitymøtet (Røyken) den 12. mars er...

Rotarymøte den 29.01.20189

Igjen kunne presidenten ønske vel velkommen til et meget godt besøkt møte med 45 deltakere. Rolv Dale ble spesielt gratulert med dagen den 20. januar. Han tilbrakte deler av 70-årsdagen i en alpinbakke. Rolv takket og uttrykte glede over oppmersomheten fra sine gode...

Yrkesmesse og møte den 22.01.2018

I samarbeid mellom Asker videregående skole og Asker Rotary Klubb, ble den årlige Yrkes- og utdanningsmessen arrangert den 22. januar. Litt usikre er vi, men vi mener at dette var den 54. gangen vi samarbeidet om dette svært populære og nyttige tiltaket. Alle ungdoms-...

Rotarymøte 15.01.2018

Spennende møte med opptak av nye medlemmer og egoforedrag. Møtet startet med bursdagsgratulasjon til Rolv Dale som fyller 70 år den 20. januar. Han var ikke tilstede i møtet, men presidenten finner en løsning på det. Presidenten leste opp ytterligere hilsener fra...

Rotarymøte 08-01.2018

Rotarymøte 08-01.2018 Presidenten ønsket et stort fremmøte velkommen til årets første møte. Tre gjester (foredragsholder og to potensielle medlemmer) ble ønsket spesielt velkommen. Jens-Petter Sørlie (Jeffen) ble gratulert med 75-årsdagen den 9. januar. Joar Kavli minnet om yrkesmessen på...

Rotarymøte 18.12.2017

Rotarymøte 18.12.2017 Klubbkomiteen hadde sørget for at vi ble møtt med et flott og julepyntet møterom. Her var det lagt opp til trivsel, kaffekos og julestemning. I   nnledningsvis benyttet Geir Børresen anledningen til å takke klubbens medlemmer for en hyggelig hilsen til sin 75-årsdag...

Rotarymøte 11.12.2017

Møtet åpnet dessverre med meddelelse av en utmelding. Cato Stoll har hatt permisjon dette året. Grunnet «tidsklemme» vedr jobbskifte og en rekke engasjement i frivillige organisasjoner, har Cato meldt seg ut av Asker Rotary Klubb med virkning fra...

Rotarymøte 04.12.2017.

Rolv Dale hadde kveldens treminutter. Han ga oss et innblikk i Nasjonal Transportplan med spesiell fokus på på miljø- og klimahensyn. Lavutslipssamfunnet er under utvikling både til lands og til vanns. Oslofjorden ligger godt an i forhold til fergetrafikken. Kveldens...

Rotarymøte 27.11.2017

Møtet startet på best mulig måte med godt fremmøte og opptak av et nytt medlem. Kartograf og selvstendig næringsdrivende som innehaver av enmannsbedriften Epplekart Fossum, ble Reidar Fossum introdusert av Geir Havnelid. Reidar ble ønsket velkommen som nyttmedlem i...

Rotarymøte 20.11.2017

I regi av Fest- og seremonikomiteen var kveldens møte avsatt til sosialt samvær. Som vanlig på denne tiden av året møttes vi på Torsdad gård til rakfisk. Komiteen under ledelse av Børre Sveen hadde stelt i stand et glimrende måltid med fisk fra Valdres og korrekt...

Rotarymøte 13.11.2017.

Rotarymøte 13.11.2017. Nytt, trivelig møte med godt fremmøte herav mange og yngre gjester gjester, noe som tyder på at kveldens hovedtema var godt profilert. Vi startet imidlertid med treminutter ved Geir Børresen. På sin karakteristiske og humørfylte måte, ga han eksempler (valg av...

Rotarymøte 06.11.2017.

Presidenten kunne denne gangen ønske 41 fremmmøtte hvorav seks gjester (derav den nye hotelldirektøren Lene Edvardsen) velkommen. Distriktsguvernøren ga under sitt besøk den 9. oktober, uttrykk for at måloppnåelse og aktivitetsnivå betyr mer enn høyt fremmøte, men...

Rotarymøte 30.10.2017

Presidenten refererte litt fra Distriktskonferansen hvor Fredrikke Hegnar von Ubish og Bjørn Tangnes deltok sammen med vel 230 andre Rotaryanere. Distriktsguvernøren fokuserte mye på klubbutvikling slik vi kjenner det igjen fra hans besøk hos oss. Det vises forøvrig...

Rotarymøte 23.10.2017

Presidenten kunne ønske nærmere 40 deltakere inkl. tre gjester, velkomne til kveldens møte. Kristian Bade sto for treminutteren hvor han snakket om symboler og deres betydning. I rotarysammenheng hadde han funnet frem til hele 27 nåler med hver sin betydning. Kveldens...

Intercitymøte den 16.10.2017

Den 16. oktober sto Asker Rotary Klubb som ansvarlig for periodens første Intercitymøte. Kveldens tema hadde tittelen «Barnet, kvinnene og evigheten» og omhandlet Peter Wessel Zapffe. Han var en svært spennende og allsidig person kjent som forfatter,...

Møte den 9. okt. med guvernørbesøk.

Kvelden startet ved at styret hadde en times møte med Guvernør Stig Asmussen (Oslo RK) og Assisterende Guvernør (AG) Sverre Baard Strand (Røyken RK). Gjestene fikk her en forholdsvis inngående orientering om klubbens virksomhet. De ga oss meget god og positiv...

ROTARYMØTE 25.09.2017.

Kveldens treminutter sto Erik for. Han snakket om klubbens og Rotarys betydning for ham og den evt. betydningen han har for klubben og Rotary. Kveldens hovedtema bygget på det som fremkom under peismøtene to uker tidligere. Tore hadde forberedt og organiserte kvelden...

Rotarymøte 18092017

Møtet ble gjennomføt på sedvanlig vis med diverse klubbinformasjon, treminutter og hovedforedrag. Dessverre har Anders meddelt at han av helsemessige årsaker, ikke lenger ser seg i stand til å fortsette som medlem i klubben. Presidenten hilser tibake til Anders og...

Rotarymøte 28.08.2017

Vårt «ferskeste» medlem Geir Havnelid, presenterte seg ved et glimrende egoforedrag. Han kunne vise til en imponerende og allsidig bakgrunn både hva angår utdanning, yrkesbakgrunn og fritidsengasjement. Takk til Geir, et flott tilskudd til klubbens...

Rotarymøte 21. 08. 2017

Møtet var det første i det nye Rotaryåret med Bjørn Tangnes som president. Hovedtemaet var derfor hans tiltredelse og oppfatning om klubbens drift og aktiviteter det nærmeste året. Den nye presidenten takket for tillitten og uttrykte sin tilfredshet med den måten...

Vi møtes igjen 21. august.

Vårt første møte etter «ferien» er fastsatt til mandag 21. august. Iht. utlagt program er den nye presidentens tiltredelse kveldens hovedtema. Umiddelbart etterpå møtes styret til periodens første styremøte. Grunnet innvilget permisjon utgår møtets...

Asker Rotary sommerfest

Asker Rotary sommerfest Asker Rotary avholdt sin tradisjonelle sommerfest den 19 juni på Torstad gård med reker og hvitvin. Det var over 40 deltakere, medlemmer med følge og andre gjester. Under middagen delte Asker Rotary ut Ungdomsprisen, en pris som gis til en eller flere personer som...

Rotary møte 27.05.2017

Kjære Rotary medlemmer Dette var det siste ordinære Rotary møte, det er bare helt utrolig hvor fort dette året har gått. Det var ingen fødselsdager sist uke. Blerim minnet oss på sommerfesten som går av stablen den 12 juni på Torsdag gård. Etter anmelding går sikkert...

Rotary møte 22.05.2017

Dette var det nest siste ordinære Rotary møte med godt fremmøte og fire gjester pluss foredragsholder. Dagen 3 minutter ble holdt av Harald Norby, som fortalte om hans kones slekt som kunne blant annet spores tilbake til Peter Dass, og vider helt tilbake til året...

Rotary møte 15.05.2017

Kjære medlemmer, Vi er kommet frem til midten av mai, og det er forsatt muligheter for skitur i marka, men et Rotary møte med engasjerte medlemmer, en Jeffen som oppfordrer til trim og gode lokal foredragsholder (inklusiv god kringle med eplefyll) må det bli et bra...

Rotary møte 8. mai 2017

Rotary møte 8. mai 2017 Fødselsdager siste uke; Jonny Nauste 03.05 og 04.05 fylte Tormod Rafgård 80 år, gratulerer! Børre holdt 3 min om nyvinninger inne norsk offshore, løfte pongtonger som brukes til å løfte og frakte stålunderstell. Imponerende innretninger. Kveldens foredrag var ved...

Rotary møte 24.04.2017

Så var vinteren tilbake oppe i høyden, så på nye sommerdekk kom jeg meg ned til Vettre. Erik som skulle holde 3 min var dessverre forhindret, så Bjørn Tangnes holdt et lite innlegg om hvordan å bli kvitt rygg plager. Riktig liggestilling på sofaen under sports...

Asker Rotary Vinaften 27.04.2017

Asker Rotary Vinaften 27.04.2017 Den tradisjonelle vin aften gikk av stabelen den 27.04 i «møkka kjelleren» på Torstad gård med 32 deltakere. Festkomiteen Ivar og kona hadde gjort en flott jobb med å sette alt i stand til festen. En av klubbens vin eksperter  Glenn tok oss igjennom noen...