Velg en side

Oppgaver

Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.

– Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)
– Vinaften
– Sommerfest

Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.

Medlemmer

Lisbeth I. Dahl, leder

 • Georg Thommesen,
 • Geir Børresen,
 • Arnfinn Aulie,
 • Lars Bull,
 • Leiv M. Hjelmtvedt,
 • Sverre O. Lie

 

Oppgaver

– Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd.
– Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster.
– Ta i mot gjester.
– Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende.
– Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomote og Fest-sermoni komite

Medlemmer

Kjell Erik Stensby, leder

 • Tone Skodvin,
 • Tore Skedsmo,
 • Per Eckhoff,
 • Terje Reinertsen,
 • Bjørn Langvik,
 • Knut Grønseth,
 • Rolv Dahle

Oppgaver

– Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper
– Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer
– Arbeide videre med integreringsporsjektet på Høn Bofellesskap
– Vinlotteri – til inntekt for Høn Bofellesskap

Medlemmer

Jens Fredrik Sørlie, leder

 • Ingrid Rønning,
 • Glenn Gabrielsen,
 • Sverre O. Lie,
 • Lars Nordal,
 • Tor Eivind Jensen,
 • Jan Rage

Oppgaver

– Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
– Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker etter avdøde rotaryanere – utføres ca.20. desember)
– Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
– Foredrag i Asker seniorsenter – mars

Medlemmer

Reidar Fossum, leder

 • Eldbjørg Eien,
 • Mindor Hesthaug,
 • Tormod Rafgård,
 • Hans E. Wettre,
 • Kristian Bade

Oppgaver

Sørge for utarbeidelsen av gode program

Medlemmer

Geir Havnelid, leder

 • Inger Fevang,
 • Jonny Nauste,
 • Lise Aarvold,
 • Are Langmoen,
 • Nils Fredrik Wisløff

Oppgaver – Arbeide for forståelse for etikk i privat- og yrkesliv i klubben – Velge 2 deltagere til Ryla -seminaret (desember) – Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar) – Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni) – Arrangere bedriftsbesøk Yrkeskomité:

Annik A. Austad, leder

 • Harald Gløersen,
 • Per Fossum,
 • Gjoni Blerim,
 • Asle Tveter,
 • Kjell Fagerli,
 • Per C. Blichfeldt,
 • Harald Nordberg

Oppgaver

– Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av ærings og samfunnslivet i Aske
– Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
– Fremme forslag til styret om min 5% netto tilvekst av nye medlemmer – fortrinnsvis kvinner

Medlemmer

Nils Otto Holmen, leder

 • Børre Sveen,
 • Njål Andersen,
 • Arne Hanserud,
 • Ragnhild Aasgaard,
 • Joar Kavli,
 • Bjørn Stolpestad

Oppgaver

Arbeide med PR og kommunikasjon

IT tjenester: Per-Olav Opdahl
Semiaden: Pål Smiths
Revisor: Anders Mørdre

 

Share This