Velg en side
<p><strong>Oppgaver</strong></p><p>Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.</p><p>- Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)<br /> – Vinaften<br /> – Sommerfest</p><p>Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.</p><p><strong>Medlemmer</strong></p><table width=»1096″><tbody><tr><td width=»142″><strong>Børre Sveen<br /> 915 14 688</strong></td></tr><tr><td width=»142″>Nils O Holmen<br /> Lisbet I Dahl<br /> Asle Tveter<br /> Gjoni Blerim<br /> Robert Frantzen<br /> Georg Thommesen</td></tr></tbody></table><p> </p>
<p><strong>Oppgaver</strong></p><p>- Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd.<br /> – Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster.<br /> – Ta i mot gjester.<br /> – Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende.<br /> – Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomote og Fest-sermoni komite</p><p><strong>Medlemmer</strong></p><table width=»1096″><tbody><tr><td width=»165″><strong>Tore Skedsmo<br /> </strong><strong>900 74 329</strong></td></tr><tr><td width=»165″>Sverre O. Lie<br /> Knut Grønseth<br /> Hans E. Wettre<br /> Kristian Bade<br /> Ragnhild Aasgaard<br /> Anders Mørdre<br />Kjell Erik Stensby</td></tr></tbody></table>
<p><strong>Oppgaver</strong></p><p>- Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper<br /> – Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer<br /> – Arbeide videre med integreringsporsjektet på Høn Bofellesskap<br /> – Vinlotteri – til inntekt for Høn Bofellesskap</p><p><strong>Medlemmer</strong></p><table width=»1096″><tbody><tr><td width=»154″><strong>Mindor Hesthaug<br /> </strong><strong>900 38 181</strong></td></tr><tr><td width=»154″>Jonny Nauste<br /> Jens F Sørlie<br /> Ingrid Rønning<br /> Arne Hanserud<br />Inger Fevang</td></tr></tbody></table>
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oppgaver&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere&lt;br&gt; – Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker etter avdøde rotaryanere – utføres ca.20. desember)&lt;br&gt; – Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste&lt;br&gt; – Foredrag i Asker seniorsenter – mars&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Medlemmer&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;table width=»1096″&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»165″&gt;&lt;strong&gt;Eldbjørg Eien&lt;br&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;481 37 380&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»165″&gt;Leiv M. Hjelmtvedt&lt;br&gt; Geir Børresen&lt;br&gt; Per Eckhoff&lt;br&gt; Jan Rage&lt;br&gt; Terje Reinertsen&lt;br&gt; Per C. Blichfeldt&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oppgaver&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sørge for utarbeidelsen av gode program&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Medlemmer&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;table width=»1096″&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»154″&gt;&lt;strong&gt;Are Langmoen&lt;br&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;913 47 201&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»154″&gt;Tone Skodvin&lt;br&gt; Geir Havnelid&lt;br&gt; Per-Olav Opdahl&lt;br&gt; Rolv Dale&lt;br&gt; Lars Bull&lt;br&gt; Anders Hammer&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oppgaver&lt;/strong&gt; – Arbeide for forståelse for etikk i privat- og yrkesliv i klubben – Velge 2 deltagere til Ryla -seminaret (desember) – Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar) – Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni) – Arrangere bedriftsbesøk Yrkeskomité:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;table width=»1096″&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»154″&gt;&lt;strong&gt;Joar Kavli&lt;br&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;930 66 333&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»154″&gt;Glenn Gabrielsen&lt;br&gt; Arnfinn Auli&lt;br&gt; Tormod Rafgård&lt;br&gt; Bjørn Stolpestad&lt;br&gt; Annik A Austad&lt;br&gt; Bjørn Langvik&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oppgaver&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av ærings og samfunnslivet i Aske&lt;br /&gt; -&nbsp;Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt&lt;br /&gt; – Fremme forslag til styret om min 5% netto tilvekst av nye medlemmer – fortrinnsvis kvinner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Medlemmer&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;table width=»1096″&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»163″&gt;&lt;strong&gt;Tor Eivind Jenssen&lt;br /&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;996 34 210&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»163″&gt;Harald Gløersen&lt;br /&gt; Lise Aarvold&lt;br /&gt; Lars Nordal&lt;br /&gt; Harald Nordberg&lt;br /&gt; Kjell Fagerli&lt;br /&gt; Tore Sigernes&lt;br /&gt;Reidar Fossum&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oppgaver&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arbeide med PR og kommunikasjon&lt;/p&gt;&lt;table border=»0″ cellpadding=»3″&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»50%»&gt;IT tjenester:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Njål Andersen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»50%»&gt;PR:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Mindor Hesthaug&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»50%»&gt;Revisor:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Anders Mørdre&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=»50%»&gt;Semiaden:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Pål Smiths&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
Share This