Velg en side

Møteinformasjon

Grunnet COVID situasjonen, holdes møtes på Zoom!
Se e-post for invitasjonslenke.

Møtested:
Asker innbyggertorg
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Smittevernregler for møter 2020 / 2021:

– hvis du har en form for luftveisinfeksjon eller annen sykdom skal du ikke komme på møtet .

– husk at vi ikke kan håndhilse eller klemme .

– bruk utplassert håndsprit ved inngangen.

– det må opprettholdes 1 m avstand under hele møtet, også ved inngang og utgang.

– det er ingen selvbetjening av kaffe, klubbkomiteen besørger skjenking. Selvbetjening av kaffemat.

– medlemmer rydder ikke ut etter seg, dette besørges av klubbkomiteen.

For å lette evt smittesporing etter våre møter vil klubbkomiteen føre liste over frammøtte med navn og telefonnummer. Hvis du har med en gjest så oppgi dette  for vedkommende, og sett gjesten inn i reglene.
I Innbyggertorget er det en maks grense på 40 deltakere på hvert møte. Dette vil være tilstrekkelig i de aller fleste møter, men vær oppmerksomme på at klubbkomiteen i spesielt tilfeller vil kunne bli nødt til å avvise noen ved inngangen.

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Yrkesmessen

Tur med bofellesskapet

Semiaden

Privilegier, skyld og skam. Møte 20 januar

Privilegier, skyld og skam. Møte 20 januar

Professor i nordisk litteratur Elisabeth Oxfeldt snakket om det skandinaviske selvbildet i en verden hvor de fleste mennesker lever under forhold veldig langt fra denne egalitære, rike og velorganiserte del av verden. Global elendighet  ifbm f eks fattigdom,...

les mer
Hvordan spille hverandre gode?   Møte 9 desember

Hvordan spille hverandre gode? Møte 9 desember

Fredric Bråten Haugland, markedssjef i Frisk, fortalte om veien fra teknisk konkurs og dårlige sportslige resultater i 2012, til NM gull og Champions league i 2019. Samtidig ble klubben et betydelig sponsorobjekt. En nøkkel til suksessen var å følge med på/utnytte...

les mer
Er oljealderen over? Møte 2 november

Er oljealderen over? Møte 2 november

Vi fikk høre et innholdsrikt og tettpakket innlegg om energimarkedet og omstendighetene som påvirker dette. Sjefsøkonom i Aker Torbjørn Kjus har lang fartstid som energianalytiker fra BP, Hydro og DNB. Pga økt etterspørsel fra Asia ventes oljeetterspørselen å stige...

les mer
Russland under Putin. Møte 18 november.

Russland under Putin. Møte 18 november.

Journalist forfatter og tidligere moskvakorrespondent Per Egil Hegge     ga en sprudlende innføring i russiske samfunnsforhold og Putins bakgrunn. Putin er ikke kommunist, men snarere en «aktivist» basert på russisk ortodoks tradisjon som er delvis i motsetning til...

les mer
Hva lærte jeg av «One Call». Møte 6 november

Hva lærte jeg av «One Call». Møte 6 november

Denne mandagen hadde vi besøk av mr. «One Call» Øistein Eriksen, tidligere forsker, grunder, leder og «filmstjerne» for teleselskapet One Call. Han fortalte bl a om vanskeligheter med å skaffe kapital etter oppstart, profilering og kamp mot de store teleselskapene,...

les mer
Børsholmen gjennom skiftende tider. Møte 21 oktober.

Børsholmen gjennom skiftende tider. Møte 21 oktober.

Lasse Naumann navigerte oss gjennom denne unike øyas industrihistorie med tjærebrenning, mursteinsproduksjon og båtbygging. Øya, som ligger utenfor Blakstad, har også vært stedet for et praktisk skoletilbud, Sjøskolen i et samarbeid med Asker kommune, og et unikt...

les mer
Nytt fylke, hva nå. Møte 29 oktober

Nytt fylke, hva nå. Møte 29 oktober

Valgerd Svarstad Haugland, nyutnevnt fylkesmann i det nye storfylket Viken med nesten 2 mill innbyggere gav oss en grundig innføring i det nye fylkets sammensetning, arbeidsoppgaver lokalisering og utfordringer. Høstens nyvalgte fylkesregime har som mål å i alle fall...

les mer
Invitasjon til Rakfisklag 25. November

Invitasjon til Rakfisklag 25. November

Med røkelaks og gravlaks Den 25. november er det klart for klubbens rakfisklag. For de som ønsker et alternativ så blir det også servert røkelaks og gravlaks. Prisen er kr 400 pr kuvert, og det er som vanlig hyggelig hvis du tar med ledsager. Valgfri betaling: til...

les mer
Sosial kaptial og utlendinger som jobber i Norge

Sosial kaptial og utlendinger som jobber i Norge

Klubbens egen Njål Andersen snakket om dette temaet. Han holder på med en doktorgradsavhandling på BI. Endel av dette arbeidet analyserer hvilke utfordringer utlendinger med arbeidsopphold i Norge (expats) møter når de må etablere nye relasjoner/nettverk på nytt sted....

les mer
Seksuelle overgrep mot barn på internett. Møte 16 september

Seksuelle overgrep mot barn på internett. Møte 16 september

Etterforskningsleder Sigrid Buset i Kripos talte om et alvorlig tema hvor hun bl a gjennomgikk hvordan overgriperne opererer, typer av overgrep, samt etterforskningsmessige utfordringer. Internett har muliggjort en formidabel økning av slike forbrytelser.  Overgripere...

les mer
USA sin politiske fremtid? Møte 2 september 2019

USA sin politiske fremtid? Møte 2 september 2019

NRK korrespondent Tove Bjørgaas ga et sjeldent innblikk i amerikanske samfunnsforhold som bare en erfaren korrespondent med mer enn 12 års fartstid i landet kan gjøre.  Hun gikk igjennom særtrekk ved det amerikanske samfunnet som skiller det fra Europa, og det som...

les mer