Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Kulturhjørnet
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Yrkesmessen

Tur med bofellesskapet

Semiaden

Rotarymøte 30.10.2017

Presidenten refererte litt fra Distriktskonferansen hvor Fredrikke Hegnar von Ubish og Bjørn Tangnes deltok sammen med vel 230 andre Rotaryanere. Distriktsguvernøren fokuserte mye på klubbutvikling slik vi kjenner det igjen fra hans besøk hos oss. Det vises forøvrig...

les mer

Rotarymøte 23.10.2017

Presidenten kunne ønske nærmere 40 deltakere inkl. tre gjester, velkomne til kveldens møte. Kristian Bade sto for treminutteren hvor han snakket om symboler og deres betydning. I rotarysammenheng hadde han funnet frem til hele 27 nåler med hver sin betydning. Kveldens...

les mer

Intercitymøte den 16.10.2017

Den 16. oktober sto Asker Rotary Klubb som ansvarlig for periodens første Intercitymøte. Kveldens tema hadde tittelen "Barnet, kvinnene og evigheten" og omhandlet Peter Wessel Zapffe. Han var en svært spennende og allsidig person kjent som forfatter, filosof, jurist...

les mer

Møte den 9. okt. med guvernørbesøk.

Kvelden startet ved at styret hadde en times møte med Guvernør Stig Asmussen (Oslo RK) og Assisterende Guvernør (AG) Sverre Baard Strand (Røyken RK). Gjestene fikk her en forholdsvis inngående orientering om klubbens virksomhet. De ga oss meget god og positiv...

les mer

ROTARYMØTE 25.09.2017.

Kveldens treminutter sto Erik for. Han snakket om klubbens og Rotarys betydning for ham og den evt. betydningen han har for klubben og Rotary. Kveldens hovedtema bygget på det som fremkom under peismøtene to uker tidligere. Tore hadde forberedt og organiserte kvelden...

les mer

Rotarymøte 18092017

Møtet ble gjennomføt på sedvanlig vis med diverse klubbinformasjon, treminutter og hovedforedrag. Dessverre har Anders meddelt at han av helsemessige årsaker, ikke lenger ser seg i stand til å fortsette som medlem i klubben. Presidenten hilser tibake til Anders og...

les mer

Rotarymøte 28.08.2017

Vårt "ferskeste" medlem Geir Havnelid, presenterte seg ved et glimrende egoforedrag. Han kunne vise til en imponerende og allsidig bakgrunn både hva angår utdanning, yrkesbakgrunn og fritidsengasjement. Takk til Geir, et flott tilskudd til klubbens medlemsstokk....

les mer

Rotarymøte 21. 08. 2017

Møtet var det første i det nye Rotaryåret med Bjørn Tangnes som president. Hovedtemaet var derfor hans tiltredelse og oppfatning om klubbens drift og aktiviteter det nærmeste året. Den nye presidenten takket for tillitten og uttrykte sin tilfredshet med den måten...

les mer

Vi møtes igjen 21. august.

Vårt første møte etter "ferien" er fastsatt til mandag 21. august. Iht. utlagt program er den nye presidentens tiltredelse kveldens hovedtema. Umiddelbart etterpå møtes styret til periodens første styremøte. Grunnet innvilget permisjon utgår møtets treminutt. Styret...

les mer

Asker Rotary sommerfest

Asker Rotary avholdt sin tradisjonelle sommerfest den 19 juni på Torstad gård med reker og hvitvin. Det var over 40 deltakere, medlemmer med følge og andre gjester. Under middagen delte Asker Rotary ut Ungdomsprisen, en pris som gis til en eller flere personer som...

les mer

Rotary møte 27.05.2017

Kjære Rotary medlemmer Dette var det siste ordinære Rotary møte, det er bare helt utrolig hvor fort dette året har gått. Det var ingen fødselsdager sist uke. Blerim minnet oss på sommerfesten som går av stablen den 12 juni på Torsdag gård. Etter anmelding går sikkert...

les mer

Rotary møte 22.05.2017

Dette var det nest siste ordinære Rotary møte med godt fremmøte og fire gjester pluss foredragsholder. Dagen 3 minutter ble holdt av Harald Norby, som fortalte om hans kones slekt som kunne blant annet spores tilbake til Peter Dass, og vider helt tilbake til året...

les mer

Rotary møte 15.05.2017

Kjære medlemmer, Vi er kommet frem til midten av mai, og det er forsatt muligheter for skitur i marka, men et Rotary møte med engasjerte medlemmer, en Jeffen som oppfordrer til trim og gode lokal foredragsholder (inklusiv god kringle med eplefyll) må det bli et bra...

les mer

Rotary møte 8. mai 2017

Fødselsdager siste uke; Jonny Nauste 03.05 og 04.05 fylte Tormod Rafgård 80 år, gratulerer! Børre holdt 3 min om nyvinninger inne norsk offshore, løfte pongtonger som brukes til å løfte og frakte stålunderstell. Imponerende innretninger. Kveldens foredrag var ved...

les mer