Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Kulturhjørnet
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 – 19:30

Kulturhjørnet

Vil du vite mer om Rotary prosjekter rundt om i verden?

Les mer på Rotary Service Connections

Yrkesmessen

Tur med bofellesskapet

Semiaden

Rotarymøte 11.12.2017

Møtet åpnet dessverre med meddelelse av en utmelding. Cato Stoll har hatt permisjon dette året. Grunnet "tidsklemme" vedr jobbskifte og en rekke engasjement i frivillige organisasjoner, har Cato meldt seg ut av Asker Rotary Klubb med virkning fra 01.01.2018. Cato...

les mer

Rotarymøte 04.12.2017.

Rolv Dale hadde kveldens treminutter. Han ga oss et innblikk i Nasjonal Transportplan med spesiell fokus på på miljø- og klimahensyn. Lavutslipssamfunnet er under utvikling både til lands og til vanns. Oslofjorden ligger godt an i forhold til fergetrafikken. Kveldens...

les mer

Rotarymøte 27.11.2017

Møtet startet på best mulig måte med godt fremmøte og opptak av et nytt medlem. Kartograf og selvstendig næringsdrivende som innehaver av enmannsbedriften Epplekart Fossum, ble Reidar Fossum introdusert av Geir Havnelid. Reidar ble ønsket velkommen som nyttmedlem i...

les mer

Rotarymøte 20.11.2017

I regi av Fest- og seremonikomiteen var kveldens møte avsatt til sosialt samvær. Som vanlig på denne tiden av året møttes vi på Torsdad gård til rakfisk. Komiteen under ledelse av Børre Sveen hadde stelt i stand et glimrende måltid med fisk fra Valdres og korrekt...

les mer

Rotarymøte 13.11.2017.

Nytt, trivelig møte med godt fremmøte herav mange og yngre gjester gjester, noe som tyder på at kveldens hovedtema var godt profilert. Vi startet imidlertid med treminutter ved Geir Børresen. På sin karakteristiske og humørfylte måte, ga han eksempler (valg av...

les mer

Informasjon om Ryla 2018

Kjære Rotary venner Arbeidet med RYLA 2018 skrider fremover  med god fart. Et foreløpig program er utarbeidet, og blir sendt til dere alle sammen med denne orienteringen. Alle foredragsholderne er på plass, og en kort presentasjon av den enkelte legges også ved....

les mer

Rotarymøte 06.11.2017.

Presidenten kunne denne gangen ønske 41 fremmmøtte hvorav seks gjester (derav den nye hotelldirektøren Lene Edvardsen) velkommen. Distriktsguvernøren ga under sitt besøk den 9. oktober, uttrykk for at måloppnåelse og aktivitetsnivå betyr mer enn høyt fremmøte, men...

les mer

Rotarymøte 30.10.2017

Presidenten refererte litt fra Distriktskonferansen hvor Fredrikke Hegnar von Ubish og Bjørn Tangnes deltok sammen med vel 230 andre Rotaryanere. Distriktsguvernøren fokuserte mye på klubbutvikling slik vi kjenner det igjen fra hans besøk hos oss. Det vises forøvrig...

les mer

Rotarymøte 23.10.2017

Presidenten kunne ønske nærmere 40 deltakere inkl. tre gjester, velkomne til kveldens møte. Kristian Bade sto for treminutteren hvor han snakket om symboler og deres betydning. I rotarysammenheng hadde han funnet frem til hele 27 nåler med hver sin betydning. Kveldens...

les mer

Intercitymøte den 16.10.2017

Den 16. oktober sto Asker Rotary Klubb som ansvarlig for periodens første Intercitymøte. Kveldens tema hadde tittelen "Barnet, kvinnene og evigheten" og omhandlet Peter Wessel Zapffe. Han var en svært spennende og allsidig person kjent som forfatter, filosof, jurist...

les mer

Møte den 9. okt. med guvernørbesøk.

Kvelden startet ved at styret hadde en times møte med Guvernør Stig Asmussen (Oslo RK) og Assisterende Guvernør (AG) Sverre Baard Strand (Røyken RK). Gjestene fikk her en forholdsvis inngående orientering om klubbens virksomhet. De ga oss meget god og positiv...

les mer

ROTARYMØTE 25.09.2017.

Kveldens treminutter sto Erik for. Han snakket om klubbens og Rotarys betydning for ham og den evt. betydningen han har for klubben og Rotary. Kveldens hovedtema bygget på det som fremkom under peismøtene to uker tidligere. Tore hadde forberedt og organiserte kvelden...

les mer

Rotarymøte 18092017

Møtet ble gjennomføt på sedvanlig vis med diverse klubbinformasjon, treminutter og hovedforedrag. Dessverre har Anders meddelt at han av helsemessige årsaker, ikke lenger ser seg i stand til å fortsette som medlem i klubben. Presidenten hilser tibake til Anders og...

les mer

Rotarymøte 28.08.2017

Vårt "ferskeste" medlem Geir Havnelid, presenterte seg ved et glimrende egoforedrag. Han kunne vise til en imponerende og allsidig bakgrunn både hva angår utdanning, yrkesbakgrunn og fritidsengasjement. Takk til Geir, et flott tilskudd til klubbens medlemsstokk....

les mer

Rotarymøte 21. 08. 2017

Møtet var det første i det nye Rotaryåret med Bjørn Tangnes som president. Hovedtemaet var derfor hans tiltredelse og oppfatning om klubbens drift og aktiviteter det nærmeste året. Den nye presidenten takket for tillitten og uttrykte sin tilfredshet med den måten...

les mer