Velg en side

Program Høsten 2021

Mandag Tema Foredragsholder 3-minutter
August 23 Presidentens møte Blerim Gjoni Bjørn Stolpestad
30 Peismøter
September 6 Stortingsvalget Jens-Fredrik Sørlie
13 Bleiker og samarbeidet med ARK Per Erik Skjelbred, rektor Bleiker VGS Børre Sveen
20 Utgår pga. Semiaden 19. september
27 Guvernørbesøk Guvernøren Bjørn Tangnes
Oktober 4 Helene flytter inn. Helene Sandvig Georg Thommesen
11 Venter bekreftelse Fredrikke Hegnar Von Ubisch
18 Idrettens fremtid i et verdiperspektiv Professor Gunnar Breivik Hans Ellef Wettre
25 Vår forunderlige hjerne Wilhelm Sorteberg Njål Andersen
November 1 Venter bekreftelse Annik Apall Austad
8 Venter bekreftelse Arnfinn Aulie
15 Ny stor kommune, nye utfordringer Kommunedirektør Lars Bjerke Kristian Bade
22 Gjenopptagelseskommisjonen Siw Hallgren Geir Børresen
29 Rakfiskaften Festkomiteen Lisbet Iuell Dahl
Desember 6 Asker Produkt Bedriftsbesøk
13 Dikemark museum Bedriftsbesøk
20 Juleavslutning