Velg en side

Styre 2021 – 2022

President:  Blerim Gjoni
Innkommende president: Børre Sveen
Past president: Per Eckhoff
Sekretær: Kjell Erik Stensby
IT- og PR-ansvarlig: Njål Andersen
Kasserer: Per Fossum
Semiadeansvarlig: Pål Smits
Revisor: Anders Mørdre