Velg en side

Komiteer 2021 – 2022


Fest- og seremonikomiteen

Oppgaver

Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.

– Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)
– Vinaften
– Sommerfest

Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.

Medlemmer

Leder:  Inger Marie Fevang  

 • Jens-Fredrik Sørlie
 • Terje Reinertsen
 • Ragnhild Aasgaard
 • Hans Ellef Wettre

Klubbkomiteen

Oppgaver

– Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd
– Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster
– Ta i mot gjester
– Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende
– Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomite og Fest-seremoni komite

Medlemmer

Leder: Tore Skedsmo 

 • Fredrikke Hegnar von Ubisch
 • Nils Otto Holmen
 • Rolv Dale
 • Geir Børresen
 • Arnfinn Aulie

Internasjonal komite

Oppgaver

– Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper
– Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer
– Arbeide videre med integreringsprosjektet på Høn Bofellesskap
– Vinlotteri – til inntekt for Høn Bofellesskap

Medlemmer

Leder: Glenn Gabrielsen

 • Tor Eivind Jensen
 • Harald Gløersen
 • Annik A. Austad
 • Kjell Fagerli

Samfunnskomiteen

Oppgaver

– Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
– Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker/enkemenn etter  rotaryanere – utføres ca. 20. desember)
– Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
– Foredrag i Asker seniorsenter – mars

Medlemmer

Leder:  Tone Skodvin

 • Leiv-Magne Hjelmtvedt
 • Lisbeth I. Dahl
 • Georg Thommesen,
 • Asle Tveter
 • Reidar Fossum

Programkomiteen

Oppgaver:

Sørge for utarbeidelsen av gode program (foredrag, annet)

Medlemmer

Leder:  Bjørn Stolpestad                                                    

 • Are Langmoen
 • Geir Havnelid
 • Jonny Nauste
 • Joar Kavli
 • Ivar Lindstad

Yrkeskomiteen

Oppgaver – Arbeide for forståelse for etikk i privat- og yrkesliv i klubben – Velge 2 deltagere til Ryla -seminaret (desember) – Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar) – Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni) – Arrangere bedriftsbesøk

Leder:  Børre Sveen (til 31.12.2021)    

 • Eldbjørg  N. Eien (leder fra 1.1.2022)
 • Mindor Hesthaug
 • Lars O. Nordal
 • Stian Roquist

Klassifikasjon- og medlemskapskomiteen

Oppgaver

– Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av nærings og samfunnslivet i Asker
– Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
– Fremme forslag til styret om min 5 % netto tilvekst av nye medlemmer – fortrinnsvis kvinner

Medlemmer

Leder:  Bjørn Tangnes   

 • Kristian Bade
 • Knut Grønseth
 • Tormod Rafgård
 • Bjørn Langvik
 • Robert Frantzen

Andre

Oppgaver

Arbeide med PR og kommunikasjon

IT tjenester: Njål Andersen
Semiaden: Pål Smiths
Revisor: Anders Mørdre