Velg en side

Komiteer 2020 – 2021


Fest og Sermoni

Oppgaver

Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster.

– Rakfisklag (eller tilsvarende arrangement)
– Vinaften
– Sommerfest

Eventuelt teaterbesøk, skiturer eller lignende.

Medlemmer

Leder:  Inger Marie Fevang  

 • Per Fossum,
 • Jens-Fredrik Sørlie,
 • Robert Franzen,
 • Terje Reinertsen,
 • Ragnhild Aasgaard,
 • Hans Ellef Wettre

Klubb

Oppgaver

– Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god rotaryånd.
– Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster.
– Ta i mot gjester.
– Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtidsfraværende.
– Samarbeide med Klassifikasjons-medlemskomote og Fest-sermoni komite

Medlemmer

Leder: Reidar Fossum   

 • Fredrikke Hegnar von Ubisch,
 • Nils Otto Holmen,
 • Rolv Dale,
 • Geir Børresen,
 • Arnfinn Aulie

Internasjonal

Oppgaver

– Å arbeide for Internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle grupper
– Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary; Utveksling, Camps, GSE med mer
– Arbeide videre med integreringsporsjektet på Høn Bofellesskap
– Vinlotteri – til inntekt for Høn Bofellesskap

Medlemmer

Leder: Glenn Gabrielsen

 • Bjørn Langvik,
 • Tor Eivind Jensen,
 • Harald Gløersen,
 • Annik A. Austad,
 • Kjell Fagerli

Samfunn

Oppgaver

– Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
– Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til Asker Rotary (enker etter avdøde rotaryanere – utføres ca.20. desember)
– Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
– Foredrag i Asker seniorsenter – mars

Medlemmer

Leder:  Tone Skodvin

 • Leiv-Magne Hjelmtvedt,
 • Lisbeth I. Dahl,
 • Georg Thommesen,
 • Asle Tveter

Program

Oppgaver:

Sørge for utarbeidelsen av gode program

Medlemmer

Leder:  Bjørn Stolpestad                                                    

 • Are Langmoen,
 • Geir Havnelid,
 • Stian Roquist,
 • Jonny Nauste,
 • Joar Kavli

Yrke

Oppgaver – Arbeide for forståelse for etikk i privat- og yrkesliv i klubben – Velge 2 deltagere til Ryla -seminaret (desember) – Sammen med Asker vgs gjennomføre yrkesorientering for inviterte videregående skoler og ungdomsskoler i Asker (januar) – Utdeling av ARK’s pris for mest fremgangsrike elev ved Bleiker vgs (juni) – Arrangere bedriftsbesøk Yrkeskomité:

Leder:  Tore Skedsmo     

 • Børre Sveen,
 • Eldbjørg  N. Eien,
 • Mindor Hesthaug,
 • Lars O. Nordal

Klassifikasjon

Oppgaver

– Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av ærings og samfunnslivet i Aske
– Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
– Fremme forslag til styret om min 5% netto tilvekst av nye medlemmer – fortrinnsvis kvinner

Medlemmer

Leder:  Bjørn Tangnes   

 • Kristian Bade,
 • Knut Grønseth
 • Tormod Rafgård,

Andre

Oppgaver

Arbeide med PR og kommunikasjon

IT tjenester: Njål Andersen
Semiaden: Pål Smiths
Revisor: Anders Mørdre