Velg en side

Komiteer 2022 – 2023. Oppdatert for 1.7-31.12.2022


Arrangementskomiteen

Oppgaver

• Ivareta og utvikle klubbens indre sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster
• Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse, og utvikling av god Rotary-ånd
• Sørge for profilering av alle våre arrangementer
• Ukentlige møter
• Rakfiskaften, vinaften, sommerfest ++
• Administrere og oppdatere web side
• Ha kontakt med media
• Eventuelle sosiale media

Medlemmer

Leder:  Lisbet I. Dahl  

Kjell Fagerli
Inger Marie Fevang
Mindor Hesthaug
Anders Mørdre
Reinertsen Terje


Medlemskapskomiteen

Oppgaver

• Ha ansvar for medlemsoversikt og matrikkel
• Finne 2 til 4 kandidater for medlemskap årlig
• Motivere mulige nye medlemmer med bredest mulig bakgrunn.
• Følge opp initiativ fra Rotary-distriktet for rekruttering
• Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes.
• Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte langtids fraværende

Medlemmer

Leder: Tor Eivind Jenssen

Nils Otto Holmen
Tore Skedsmo
Jens-Fredrik Sørlie


Programkomiteen

Oppgaver

• Sørge for utarbeidelsen av gode program for de ukentlige møtene
• Eksterne foredrag
• Interne foredrag inkludert presentasjon av prosjekter
• Følge opp at foredragsholdere finner veien til møtene

Medlemmer

Leder: Eldbjørg Eien Nåheim

Geir Havnelid


Prosjektkomiteen

Oppgaver

Prosjekter:
• Aktive lokalsamfunn
• Semiaden
• Julepakker
•  Blomsterhilsener til jul
•  Bleiker Videregående Skole
•  Nominere ungdom til RYLA
•  Skilt-prosjektet
•  Ungdomsprisen
•  Askerparken og Askerbroen

Organisering:
• En komiteleder
• En ansvarlig for hvert prosjekt driver prosjektet
• Medlemmer oppfordres til å vise interesse for et prosjekt
• Nominerte medlemmer bidrar til utvikling av til et prosjekt
• Prosjekter presenteres i plenum

Medlemmer

Leder:  Tone Skodvin

Annik Apall Austad
Rolv Dale
Per Eckhoff
Glenn Gabrielsen
Knut Grønseth
Leiv-Magne Hjelmtvedt
Bjørn Langvik
Jonny Nauste
Lars Nordal
Bjørn Tangnes

 

 

 

 

Fredrikke Hegnar von Ubisch
Lola Veljovic