Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Asker innbyggertorg
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 - 19:30

Smittevernregler for møter

– Hvis du har en form for luftveisinfeksjon eller annen sykdom skal du ikke komme på møtet .

– Husk at vi ikke kan håndhilse eller klemme .

– Bruk utplassert håndsprit ved inngangen.

– Det må opprettholdes 1 m avstand under hele møtet, også ved inngang og utgang.

– Det er ingen selvbetjening av kaffe, klubbkomiteen besørger skjenking. Selvbetjening av kaffemat.

– Medlemmer rydder ikke ut etter seg, dette besørges av klubbkomiteen.

For å lette evt smittesporing etter våre møter vil klubbkomiteen føre liste over frammøtte med navn og telefonnummer. Hvis du har med en gjest så oppgi dette  for vedkommende, og sett gjesten inn i reglene.

I Innbyggertorget er det en maks grense på 40 deltakere på hvert møte. Dette vil være tilstrekkelig i de aller fleste møter, men vær oppmerksomme på at klubbkomiteen i spesielt tilfeller vil kunne bli nødt til å avvise noen ved inngangen.

Doing Good: Intro

This is "Doing Good: Intro" by Rotary International on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

20 Gode Grunner

1. Vennskap

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest grunnleggende behov – vennskap og samhørighet.
Det er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i 1905.

2. Forretningsinteresser

Den andre opprinnelige grunn for starten på Rotary var forretningsutvikling. Alle trenger et nettverk, og Rotary består av et gjennomsnitt av virksomhetene i området. Medlemmene kommer fra forskjellig ståsted. Rotarianere hjelper hverandre, og sammen hjelper de andre.

3. Personlig utvikling

Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker.

4. Lederutvikling

Rotary er en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær å motivere, øv innflytelse, og vær leder.

5. Borgerskap og kommune

Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av noen av de mest aktive borgere i enhver kommune.

6. Egenutvikling

Hver uke forsøker Rotary å gi informasjon om hva som skjer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag fra forskjellige innledere med stor spredning av emner.

7. Moro

Engasjement i Rotary er moro. Møter, treffe venner, jobbe med prosjekter, sosiale treff – engasjer deg og vær med!

8. Taleteknikk

Mange som er blitt medlem av Rotary var redde for å snakke i forsamlinger. Rotary tilbyr trygghet og treningsmulighet i kommunikasjon, og mulighet for selv å praktisere og utvikle taleteknikk blant venner.

9. Nettverk

Alle Rotarianere bærer sin medlemsnål med «Rotary International». Det er få steder i verden det ikke finnes en klubb, og alle er hjertelig velkommen, ja til og med oppfordret, til å møte i de mer enn 30000 klubbene i 162 land.

10. Hjelp når du reiser

Rotaryklubber finnes overalt, og mange Rotarianere har fått hjelp når de på ukjent sted trenger råd og hjelp, kontakt med lege eller tannlege eller på annen måte ønsker lokalbistand eller kontakt.

11. Arrangement

Klubber og distrikter har ofte arrangement som gir et avbrekk fra jobb og daglig rutine. Konferanser, møter og kurs gir nye venner og muligheter.

12. Utvikling av sosiale ferdigheter

Rotary er for folk som liker mennesker. Ukentlig utvikles du som person – sosialt og medmenneskelig.

13. Familietilbud

Rotary tilbyr et av verdens største utvekslingsprogram, stipender, og egne klubber for ungdom og fremtidige Rotarianere (Rotaract/Interract).

14. Yrkesmuligheter

Det forventes at alle Rotarianere deltar i utvikling av sin jobb og sitt yrke. Delta i prosjektarbeid med sikte på å informere og lære ungdom om sitt yrke. Rotary kan hjelpe til å bli en bedre yrkesutøver – uansett yrke gjennom samarbeid og nettverk.

15. Etisk utvikling

Rotary praktiserer en 4-spørsmålsprøve som styrer vår etiske standard. Rotarianere er forventet å ha høy etisk standard både på jobb og i privatlivet.

16. Kulturell forståelse

I Rotary finnes nesten alle religioner, land, kultur, hudfarge, rase, trosbekjennelse, politisk overbevisning, språk, og etnisk tilhørighet. Rotary er et gjennomsnitt av ledere med forskjellig bakgrunn, som gjennom samarbeid lærer å elske å respektere mennesker overalt uansett bakgrunn. På denne måten er de med på å bedre verdensforståelse.

17. Anseelse

Rotarianere er fremstående ledere innen forretningsliv, offentlig, kunst, kultur, militære, religiøse og andre grupperinger. Rotary er den eldste og mest prestisjefylte serviceklubb i verden. Blant medlemmene finnes ledere på flere nivå som er med å forme vår verdens politiske utvikling.

18. Hyggelige mennesker

Fremfor alt er Rotarianere hyggelige folk – de hyggeligste i verden! De er fremtredende mennesker som synes det er viktig å være ledere, og viktig å være hyggelig – og ta Service above Self på alvor.

19. Ingen hemmeligheter

Rotary har ingen hemmelige ritualer, regler, trosbekjennelse eller håndtrykk. Den er et åpent samfunn for kvinner og menn som helt enkelt tror på at det å hjelpe andre gir en bedre verden.

20. Muligheten til å yte noe

Rotary er en tjeneste- og yrkesorganisasjon. Forretningsidéen er medmenneskelighet og varen er å tjene andre. Rotarianere tilbyr sine tjenester både lokalt og internasjonalt, både gjennom arbeid og økonomisk støtte. Dette er kanskje den beste grunnen for å bli Rotarianer: Å få mulighet til å gjøre noe for andre, og utvikle seg selv gjennom prosessen. Det gir rikelig belønning og egenutvikling.