Velg en side

Møteinformasjon

Møtested:
Asker innbyggertorg
Kirkeveien 204
1383 Asker

Møtedag:
Mandag, kl. 18:15 - 19:30

Smittevernregler for møter

– Hvis du har en form for luftveisinfeksjon eller annen sykdom skal du ikke komme på møtet .

– Husk at vi ikke kan håndhilse eller klemme .

– Bruk utplassert håndsprit ved inngangen.

– Det må opprettholdes 1 m avstand under hele møtet, også ved inngang og utgang.

– Det er ingen selvbetjening av kaffe, klubbkomiteen besørger skjenking. Selvbetjening av kaffemat.

– Medlemmer rydder ikke ut etter seg, dette besørges av klubbkomiteen.

For å lette evt smittesporing etter våre møter vil klubbkomiteen føre liste over frammøtte med navn og telefonnummer. Hvis du har med en gjest så oppgi dette  for vedkommende, og sett gjesten inn i reglene.

I Innbyggertorget er det en maks grense på 40 deltakere på hvert møte. Dette vil være tilstrekkelig i de aller fleste møter, men vær oppmerksomme på at klubbkomiteen i spesielt tilfeller vil kunne bli nødt til å avvise noen ved inngangen.

Asker Rotary er involvert i flere prosjekter, både lokalt og internasjonalt. Les mer om våre langtidsprosjekter på:

I tillegg til informasjon om prosjektene, finner du finner du nyheter fra både prosjektene og andre tiltak i klubben under.

Prosjektportefølje 2022-2023

Prosjektportefølje 2022-2023

Asker Rotary har flere klubbprosjekter gående. Her kan du se hvilke prosjekter vi hadde i prosjektporteføljen for 2022/23. Disse videreføres i 2023/24. [embeddoc url="https://askerrotary.no/wp-content/uploads/2023/09/ARK-Prosjektportefolge-2022mai.pdf"...

les mer
Samarbeid med Bleiker videregående skole

Samarbeid med Bleiker videregående skole

Asker Rotary har en samarbeidsavtale med Bleiker videregående skole. Fra og med skoleåret 2022-2023 er mentorvirksomheten med ungdomsbedriftene trappet opp. Asker Rotary har i skoleåret 2022-2023 bidratt med 11 mentorer for 11 ungbedrifter på Vg1, Vg2 og Vg3. Noen av...

les mer

Aktive lokalsamfunn

Asker Rotary har gitt økonomisk støtte til Aktive Lokalsamfunn som er et prosjekt som Asker Fotball startet i 2017 med støtte fra Asker kommune og Asker Idrettsråd på og for skolene i Borgenområdet. Hensikten er å gi barn og ungdom et sunt alternativ i fritiden i form...

les mer
Ungdomsprisen

Ungdomsprisen

Asker Rotary Klubb har årlig hedret en person som i en årrekke har vært engasjert i frivillig arbeid for ungdom i Asker. Ungdomsprisen har med få unntak blitt delt ut årlig siden 1969. Kandidaten kan ha fått lønn eller godtgjørelse for sitt arbeid, men innsatsen må gå...

les mer

Julepakker til kirkens feltarbeid

Et årvisst prosjekt for Asker Rotaryklubb er julepakkene som gis til klientene av Kirkens Feltarbeid i Asker. I samarbeid med ledelsen for Varmestua blir det utarbeidet en handleliste som bestilles hos REMA 1000 på Gullhella. Butikken har vist seg å være en grei...

les mer

Nødaggregat til Ukraina

Asker Rotary støttet i 2023 Generatoraksjonen «Power Ukraine!» som ble startet av Oslo Rotaryklubb. Gjennom innsamlingsaksjonen vil vi bidra med lys, varme og håp i et naboland i krig. Målet for aksjonen er 100 generatorer, kr. 10.000 pr stk, transportert helt frem...

les mer
Skiltprosjektet del 2

Skiltprosjektet del 2

Asker Rotary lager i samarbeid med Asker og Bærum Historielag 7 emaljeskilt om historiske steder i Asker. Emaljeskiltene forteller med tekst og bilde om historien til Asker Fødehjem, Det Gule Huset, Drengsrud skole, Den gamle Telefonsentralen og tidligere...

les mer

Semiaden

Asker Rotaryklubb er sammen med de andre Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Semiaden. Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i...

les mer
Møte 5. september 2022

Møte 5. september 2022

Kjære venner og venner av Asker Rotary. Møte den 5 september ble vi presentert for klubbens prosjekter. En stor takk til Tone Skodvin som redegjorde for alle prosjektene som Asker Rotary enten driver eller er med på. Presentasjonen skapte mye engasjement noe som lover...

les mer
Vinaften 25.mars 2019

Vinaften 25.mars 2019

Mandag 25.mars 2019 arrangerte Asker Rotary Klubb vinaften på Kulturhjørnet i Trekanten. Temaet var denne gang viner fra USA med vekt på California og fire forskjellig drueslag. Slik gikk det til: Velkomstdrikk:  Charles Smith Kung Fu Girl Riesling 2017.  Dette var...

les mer
Semiaden 13.9.2015

Semiaden 13.9.2015

Stor familiedag i Asker med poster,leker og underholdning rundt Semsvannet blir arrangert av Rotaryklubbene i Asker, Hurum, Røyken og NaKuHel senteret i Asker i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Sluttrapporten etter arrangementet foreligger og link til denne...

les mer
RYLA 2015

RYLA 2015

Da er årets RYLA arrangement gjennomført, med fornøyde deltakere. Asker sin kandidat var: Ola Kvisle. Programmet kan finner du her: RYLA Program og info om Rotary

les mer

Yrkesmessen 2015 Asker Videregående Skole

Så er den 52. yrkesmessen gjennomført med stor oppslutning og masse kunnskapsformidling fra den eldre til den yngre garde. Jeg tør ikke anslå antall deltakere, men noterte meg at bakeren hadde med 750 kakestykker som alle var fortært innen kl 18.55. Det sier noe om...

les mer
Referat fra RYLA

Referat fra RYLA

29.05.2014 Av søknadene til RYLA som kom inn til Asker Rotary i år,ble ble to kandidater valgt og sendt på årets konferanse, arrangert av Raukvin. Disse var: Balèn Jawad og Ulrikke Hegnar Von Ubisch. Tilbakemeldingen fra begge var overveldende positivt og begge vil...

les mer
Referat fra RYLA

Referat fra RYLA

29.05.2014 Av søknadene til RYLA som kom inn til Asker Rotary i år,ble ble to kandidater valgt og sendt på årets konferanse, arrangert av Raukvin. Disse var: Balèn Jawad og Ulrikke Hegnar Von Ubisch. Tilbakemeldingen fra begge var overveldende positivt og begge vil...

les mer
YRKES- OG UTDANNINGSMESSEN 2014

YRKES- OG UTDANNINGSMESSEN 2014

Årets messe, den 51 i rekken, ble avholdt på Asker videregående skole mandag 27.januar. Messen ,som arrangeres av Asker Rotaryklubb i samarbeide med skolen, ble offisielt åpnet av ordføreren i Asker, Lene Conradi.   Over 50 forskjellige yrker med tillegg av 20...

les mer