Velg en side

Målsetningen med RYLA er å gi «morgendagens næringsliv» impulser og ideer til godt lederskap. Samtidig gjøre deltakerne oppmerksom på Rotary og Rotaract, våre verdier og virksomhet i klubbene.

RYLA-målgruppen er unge i alderen 18-30 år. Vi foreslår at klubbene ser etter kandidater som har passert 20, gjerne med litt arbeids- og/eller prosjekterfaring, pluss at de har et ønske om å utforske sine egne tanker om ledelse og lederskap.

Asker Rotary har en stolt tradisjon med å sende deltakere på dette hvert år.

Informasjon om Ryla 2018

Kjære Rotary venner Arbeidet med RYLA 2018 skrider fremover  med god fart. Et foreløpig program er utarbeidet, og blir sendt til dere alle sammen med denne orienteringen. Alle foredragsholderne er på plass, og en kort presentasjon av den enkelte legges også ved....

RYLA 2014

RYLA 2014

Av søknadene til RYLA som kom inn til Asker Rotary i 2014,ble ble to kandidater valgt og sendt på årets konferanse, arrangert av Raukvin. Disse var: Balèn Jawad og Ulrikke Hegnar Von Ubisch. Tilbakemeldingen fra begge var overveldende positivt og begge vil anbefale...

RYLA 2015

RYLA 2015

Asker Rotary hadde en deltaker, Ola Kvisle på årets RYLA konferanse, som ble arrangert av Oslo Rotary i år, og avholdt 20 – 22 mars. Temaet for konferansen var: «Selvledelse & Sosialt Entreprenørskap», og hadde et godt og variert program. (Se denne PDF’en for hele...