Velg en side

Asker Rotary

Hvordan fungerer klubben?

Selv om klubben er underlagt Rotary International, er klubbens indre liv det vi selv gjør det til. Vi har møter hver mandag fra kl.18.15 til 19.30 med spennende foredrag. Møtene i plenum utgjør det viktigste forum der medlemmene møtes og samhandler.

Alle medlemmene er inndelt et årlig rullerende styre samt komitéer med fire til fem medlemmer, som har ansvaret for de aktivitetene som klubben engasjerer seg i, internt og i forhold til samfunnet omkring.

Komiteene er klassifikasjon- og medlemskomiteen, internasjonal komité, samfunnskomiteen, yrkeskomiteen, klubbkomiteen, programkomiteen og fest- og seremonikomiteen. Komitéene har egne møter etter behov og organiserer sine oppgaver selv.

 

Hva oppnår jeg som medlem av Asker Rotary?

Nettverk

En god anledning til å skaffe nye kontakter i lokalsamfunnet – både i arbeidssammenheng og privat. For nye tilflyttede til Asker er det en fin mulighet til å komme i kontakt med folk i nabolaget.

Interessante og nyttige fordrag av fagfolk

Nesten hver uke holdes foredrag av håndplukkede anerkjente foredragsholdere
om aktuelle og interessante emner innenfor vitenskap, kultur og politikk. Der er tid til å dvele, fordøye og komme med innspill og kommentarer.

Det blir også arrangert utflukter og bedriftsbesøk til nærområdet slik at man
kan få bedre innblikk i Askers interessante historie og næringsliv.

Arbeidserfaringsutveksling

Uansett alder og arbeidserfaring er det godt å kunne lufte problemstillinger som andre i ulike yrker kan ha ulik tilnærming til. Særlig for unge er det viktig å kunne dele erfaring og diskutere ledelsesproblematikk med mennesker med lang ledererfaring.

Kompetanseheving

Medlemmene i Asker Rotary besitter stor og vid kompetanse innenfor arbeids- og livserfaring. Vi er særlig opptatt av etiske problemstillinger i arbeid og samfunnsspørsmål. Det er gode og lærerike diskusjoner på klubbmøtene.

Hyggelige sammenkomster

Klubben arrangerer egne festkvelder som vinaften, torskeaften og rekeaften. Her møtes medlemmene til hyggelige og uformelle festkvelder med god mat og drikke.

På klubbmøtene treffer du hyggelige og interessante personer over en kopp kaffe og et kakestykke i trivelige lokaler på Vettre Hotell.

Komitémøtene, som avholdes hjemme hos de enkelte komitélederne, gir ytterligere mulighet for god personlig kontakt mellom medlemmene.

Rotary

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet. Organisasjonen ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og vil bidra til å bygge samhold og fred.

Du velger ikke selv å bli medlem av denne organisasjonen, men blir valgt inn.

Blir du spurt om å bli medlem, er det fordi organisasjonen ønsker spesielt deg velkommen som medlem. Klubb-medlemmene ønsker din erfaring, din yrkesbakgrunn og din tilstedeværelse. Alle medlemmer er verdifulle for hverandre.