Velg en side

Program høsten 2020

Mandag Tema Foredragsholder 3-minutter
August 24 Presidentinnsettelse og guvernørbesøk Per Eckhoff/Inger-Marie Schytte Blix Leiv-Magne Hjelmtvedt
31 Gjeld- hvordan vesten lurte seg selv. Christian Anton Smedshaug daglig leder i Agriananalyse. Nils Otto Holmen
September 7 Peismøte
14 Presentasjon av Nasjonalmuseet Spesialrådgiver Per Odd Bakke Tor Eivind Jenssen
21 Investeringene i SPU og menneskerettighetene Rådgiver Ingrid Stolpestad, Amnesty Joar Kavli
28 Fastlegeordningen – en diagnose Tor Carlsen, Den norske legeforening Are Langmoen
Oktober Torsdag 8. INTERCITY-møte (erstatter ARK-møte 5. oktober) Thon Vettre Hotell

Norsk landbruk – utfordringer – løsninger

Tidligere departementsråd Leif Forsell, Landbruks- og matdepartementet
12 Klubbens indre liv. Hvorfor ble jeg rotarianer – og hvordan ble det og hva kan vi gjøre bedre? Styret og klubbkomiteen Bjørn Langvik
19 Et skråblikk på nye Asker kommune Svein Ove Isaksen redaktør i Røyken og Hurum Avis Terje Reinertsen
26 Fra Drengsrud til Termowood Henning Thorsen adm. dir. i Termowood Ivar Lindstad
November 2 Konkurranseutsetting og jernbanetrafikk Hans Kristiansen direktør for persontrafikk i Jernbanedirektoratet Anders Mørdre
9 Idrettens fremtid i et verdiperspektiv Professor Gunnar Breivik Jonny Nauste
16 Klubbens indre liv del II med vekt på rekruttering

 

Styret/arbeidsgruppe for rekruttering

 

Lars Nordal

 

23 Klubbfest med rakfisk Harald Nordberg
30 Barnas klima – vår sak? Gro Nylander Per-Olav Opdahl
Desember 7 Ny arvelov fra 1. januar 2021 – endringer og effekter Inger Fevang ARK Tormod Rafgård
14 Juleavslutning
21 Ikke møte
28 Ikke møte
Januar 4 Økonomisk utsyn – treffer og bommer, og hvorfor? Bjørn Stolpestad

Tidligere program