Velg en side

Vann2Asker Rotary Klubb, ARK, gjennomførte sammen med «Hjelp til de fattige» en innsamling av brukt sykehus og skole utstyr og distribuerte dette til trengene i Makedonia og Kosovo.
I tillegg til egeninnsats bidroklubben med kr.5000,- til prosjektet. (fremgår av revidert regnskap)

Under gjennomføringen av prosjektet ble vi konfrontert med den prekære mangel på rent vann på mange skoler. Vi ble kjent med Pristina Internasjonale Rotary Klubbs vannprosjekt. Et prosjekt de gjennomfører i samarbeid med Skøvde- Billingen Rotary Klubb i Sverge.
Deres prosjekt kunne ikke dekke alle skoler så her var mulighet for å bidra.

Da Distrikt 2310 lyste ut «ledige» midler, valgte ARK å utvide sitt prosjekt på Balkan med å søke om et beløp tilsvarende det Klubben hadde donert, kr. 5000,-

Midlene ble overført til Pristinaklubben, bekreftelse på mottaket er sendt distriktet tidligere.

24. Oktober mottok ARK melding om at prosjektet var fullførtog barna ved Janjeve barneskole har nå rent vann takket være samarbeid mellom 3 Rotary klubber.Takk til Distrikt 2310 for bidraget og hjelpen til å levendegjøre «Service above self»

For Asker Rotary Klubb

Tore Skedsmo

Vann1

 

Vann3