Velg en side

Gode rotaryvenner

 

På mandag kommende feirer Rotarybevegelsen 110-årsdagen for oppstartsmøtet. I vedlagte mail finner du informasjon om denne hendelsen og annet om denne perioden. Vår lokale markering er som nevnt, å samle og presentere Ryla-kandidatene i Asker i en artikkel i Budstikka i neste uke.

 

På siste klubbmøte hadde vi igjen besøk av ordfører Lene Conradi som snakket engasjert om Asker på vei inn i fremtiden. Hun tok for seg hovedgrepene i kommuneplanen 2014 – 2026 som ble vedtatt i november, og snakket om boligutbygging, sentrum- og knutepunktutviklingen, idrettshaller og idrettsparker, E18 og innspill om fremtidig kommunestruktur i Osloregionen. Asker får en endret befolkningssammensetning og målet er 350 boliger i året, hvorav 240 skal være leiligheter og rekkehus. Noen boliger skal være rimeligere slik at lavinntektsfamilier skal kunne bosette seg her. Etter at Helge hadde tatt opp Føykautbyggingen i sin tre-minutter som leietaker i Lenken, brukte hun også litt tid på å synliggjøre hvordan denne utbyggingen kan bli. Ikke mange tettsteder har muligheter for å legge til rette for en slik utbygging omtrent midt i sentrum.  Nå gjenstår det å se hvordan samarbeidet mellom kommunen og fremtidige boligutbyggere blir.

 

Som nevnt på møtet lager Per-Olav en oversikt der du kan melde fra om du vil ha Rotary Norden som e-brev, snarere enn i papirversjon. Ta kontakt med ham om du er forhindret fra å fylle ut ditt ønske på listen. Neste mandag. Det er situasjonen i Kurdistan som er tema for foredraget av Balèn Javad Jousef og ungdommene fra boligfellesskapene er invitert til møtet.  Per-Olav har tre-minuttern – så da sees vi – ikke sant?

 

Tone