Velg en side

Søndag 14. september var det tid for årets Semiaden, det store familiearrangementet ved Semsvannet i Asker. Dette var den åttende Semiaden i rekken – med ny deltagerrekord: Rundt 6.000 møtte frem i det vakre sensommerværet, og jordene på kronprinsparets Skaugum måtte tas i bruk til parkering.

Semiaden

Målet med arrangementet er å gi barnefamilier og venner i alle aldre en “gla-dag”, med løyper, poster og underholdning. Deltakerne skal få en lærerik og god opplevelse i natur og kultur i Semsvanns-området, som er Asker kommunes tusenårssted. Arrangementet skal stimulere barn og voksne til å bli glad i og nysgjerrig på natur- og kulturelementer både i området og generelt. Vi ønsker at det skal være en hyggelig og glad dag spesielt for barnefamilier, men også for alle andre. Frivillige i Semiaden gir av sin energi og er opptatt av at den enkelte deltaker skal få en ­n opplevelse denne dagen

 

Klubber i samarbeid

 

NaKuHel, Asker sammen med rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum står for arrangementet. I tillegg bidrar rundt 20 frivillige lag og organisasjoner med opprettelse og bemanning av diverse poster ute i løypa. Til sammen deltar ca. 250 frivillige i dette prosjektet. Det er således en stor mønstring av frivillighet og dette samarbeidet er helt avgjørende for at Semiaden skal bli det spennende og innholdsrike arrangement som det har blitt.

 

Deltakere kjøper et løypekart ved NaKu- Hel-senteret. Dette vises på postene man besøker og man samler klipp i kartet, og ved tilbakekomst får alle barn medalje, til stor jubel for barn og foreldre. Rundt Semsvannet (5 km) er det lagt opp til turløyper og poster med forskjellig innhold. Det er poster med lek og underholdning og med informasjon om spesielle plasser, geologi ,dyre- og planteliv. På fem forskjellige steder er det mulighet å få kjøpt mat og drikke, produsert på NaKuHel-senteret.

 

Overskudd til NaKuHel

 

Alt overskudd av arrangementet går til driften av NaKuHel-senteret i Asker. I år ble også 200-årsjubileet for Grunnloven markert med et tablå for barn. Markert ble det også at det er 100 år siden Alf Prøysen ble født, den folkekjære dikteren som hadde nær tilknytning til Sem-området i sine unge år.

 

NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Stiftelsen NaKuHel ble etablert i 1994 etter initiativ fra professor dr.med. Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo. Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet.