Velg en side

Så er den 52. yrkesmessen gjennomført med stor oppslutning og masse kunnskapsformidling fra den eldre til den yngre garde. Jeg tør ikke anslå antall deltakere, men noterte meg at bakeren hadde med 750 kakestykker som alle var fortært innen kl 18.55. Det sier noe om hvor mange som fant veien til skolen. Stor takk til ordføreren som åpnet begivenheten og til Nærbakst som sørget for mat og drikke. Men selvsagt også en varm takk til alle rotarianere som bidrar med erfaring og kunnskap om sine respektive yrker. Yrkesmessen lager seg ikke av seg selv: Yrkeskomiteen med Njål i spissen og godt støttet av Helge og Jeffen hadde lagt til rette for logistikk og gjennomføring i samarbeid med skolens rådgiver. Tusen takk for innsatsen for yrkesmessen og i profilering av klubben!

Yrkesmessen Asker Videregående Skole

Yrkesmessen Asker Videregående Skole