Velg en side

Asker Rotary hadde en deltaker, Ola Kvisle på årets RYLA konferanse, som ble arrangert av Oslo Rotary i år, og avholdt 20 – 22 mars. Temaet for konferansen var: «Selvledelse & Sosialt Entreprenørskap», og hadde et godt og variert program. (Se denne PDF’en for hele programmet)

Jeg stilte Ola noen spørsmål om hvordan det var å delta på konferansen, her er svarene hans, med bilder.

Hva sitter du igjen med?

Først og fremst sitter jeg igjen med mange inntrykk som jeg brukte litt tid på å sortere i etterkant. Jeg møtte mange dyktige mennesker, både foredragsholdere, ledere og seminardeltakere. Jeg må si jeg var overrasket over kvaliteten og mangfoldet blant foredragsholderne. Det var kult å høre historiene til foredragsholderne. Foredragsholderne bestod i stor grad av Grundere, på ulike nivåer, som alle hadde lykkes(til slutt). Det slo meg hvor likt de tenkte på mange måter, selv om de var så forskjellige. Seminaret startet også noen tankeprosesser hos meg om hva jeg vil bruke tiden min på.

Jeg holder plakaten midt i bildet.

Jeg holder plakaten midt i bildet.

Om du spør meg konkret hva jeg sitter igjen med, svarer jeg følgende:

  • Våg å være annerledes
  • Dyrk dine sterke sider
  • Hvor/hvordan er jeg når jeg er på mitt beste
  • Jobb, og tilbring mest mulig tid når jeg er på mitt beste
  • Ikke forvent å lykkes på første forsøk, ikke gi opp.

Vi ble satt i ulike grupper, hvor vi ble utfordret med ulike dilemmaer. Vi fikk også en prosjektoppgave, hvor hver gruppe skulle lage en fiktiv bedrift som var basert på sosialt entreprenørskap. Bildet under viser min gruppes presentasjon av vår bedrift, som var en bemanningstjeneste som sysselsatte de eldre i samfunnet(pensjonister), som følte de hadde mer å bidra med i samfunnet. Et slags profilbasert system hvor bedriftene kunne søke etter erfaren arbeidskraft til en noe billigere penge.

Vil du anbefale det til andre?

Jeg vil absolutt anbefale dette seminaret videre. Jeg fikk mye god input som jeg kommer til å ta med meg videre, det er sikkert. Seminaret er i så måte en god reklame for Rotary-bevegelsen, så jeg anbefaler dere i Asker Rotary å fortsette med å sende unge deltakere dit, sånn som meg selv.

Tusen takk for at dere sendte meg dit,

Mvh

Ola Kvisle

RYLA2015