Velg en side

Gode rotaryvenner. I mandagens møte var vi helt i kjernen av rotarys interesseområder: kontakt på tvers av yrkesgrupper og spørsmål om næringslivs- og hverdagsetikk. Trond delte synspunkter og erfaringer med byggesaker fra perspektivet til et boligbyggelag og som privatperson. Han fortalte blant annet om investeringer som blir kostbare  når saksbehandling og vedtak drar ut over lang tid. Det er faktisk slik at vi fremdeles bygger for få boliger i dette landet. Henrik Syse som er filosof og forsker (og rotarianer) reflekterte over de små og store spørsmålene i etikk og verdier og la særlig vekt på at de store ordene om verdiene vi bekjenner oss til, må ha reelt innhold  i praksis og ikke bare brukes i festtaler. De må være konkrete og nære  i hverdagslivet så vel som i yrkessammenheng, og må kombineres i tale og i handling. Han la vekt på at mål og midler vi bruker må sees i sammenheng med plattformen som beskriver de grunnleggende verdiene vi bekjenner oss til. Dessuten må vi ta et felles ansvar for å vedlikeholde verdiene. En lydhør forsamling tok godt i mot synspunktene hans.

 

Mandag kommende heter møtet «Presidentens møte» og undertegnede skal forsøke å dra noen linjer fra jeg «tiltrådte» i august i fjor. Det vil bli noen tanker og noen spørsmål til diskusjon i møtet, og jeg oppfordrer til oppmøte! Vedlagt finner du et utkast til en strategisk plan for klubben som er utarbeidet og drøftet med styret før den nå tas opp til diskusjon i klubbmøtet. Tanken er å legge en plattform for klubbens aktiviteter over flere år. Da er din mening viktig! Ingrid skal holde treminuttern. God langhelg til dere alle

 

fra Tone