Velg en side

Gode rotaryvennerRanunculus_pollinensis-Full

Møtet var tilegnet «innvortes» arbeid i klubben. Njål fortalte om erfaringer han har gjort seg på besøk i andre klubber, og ga på grunnlag av dette noen anbefalinger til hvordan vår klubb kan ta imot eksterne foredragsholdere. Veldig nyttig med noen blikk på hvordan ting kan bli enda bedre, og jeg er fristet til å tilføye ett av mine favorittsitater: «You never get a second chance to make a good first impression.»!

 

Selv snakket jeg om opplevelser og erfaringer fra dette siste året, og grunnene til at jeg nå har lagt frem et utkast til treårig prosjektplan for klubben. Etter et lite gruppearbeid kom det mange gode vurderinger og synspunkter på utkastet, prosjektene og møtetidspunktet på mandagsmøtene. Planen er som nevnt drøftet med de to neste presidentene, og vil bli behandlet igjen av styret før sommeren. Jeg tror at jeg glemte å fortelle en erfaring jeg deler med flere: om en kan føle seg sliten når man kommer på møtet, er man alltid oppløftet etterpå. Det er noe av det flotte med frivillig innsats!

 

Vi skal komme tilbake til status når det gjelder hjemmesidene våre i forbindelse med at distriktet har varslet at de vil gjennomføre en omlegging av sidene før sommeren. Men vi vil gjerne benytte anledningen til å ha en liten konsultativ gruppe som kan gi råd om hvordan  informasjonen og dokumentene som legges ut på hjemmesidene skal organiseres: hva skal være åpent og hva skal være beskyttet? Du oppfordres til å melde din interesse til Njål eller undertegnede – og – det er snakk om effektivt arbeid der Njål legger frem forslag.  Neste mandag er det vårt nyeste medlem Børre som skal fortelle om seg selv, og Rolv leder møtet da jeg dessverre er forhindret. Vårt æresmedlem Tore skal ha 3minuttern!

 

Mvh Tone