Velg en side

Styret har nå vedtatt den 3-årige prosjektplanen som ble drøftet i medlemsmøtet 4. mai 2015. Planen er en oversikt over de ulike prosjektene klubben ivaretar og følger opp, og er et grunnlag for fremtidige prosjekter og finansiering av disse.  Takk til alle som har bidratt!