Velg en side

BleikerprisenAsker Rotary klubb har  gitt den årlige elevprisen på kr 5000 til en elev på Bleiker videregående skole. Prisen som har blitt gitt ut hvert år siden 1972, gis til en elev som har vist spesielt god fremgang. I år ble prisen på kr 5000 gitt til Jakob Hardeberg  Svensen fra 1. klasse på medialinjen. Jakob ble innstilt av skolen fordi han har vist stå-på vilje og hatt stor fremgang gjennom å forbedre karaktersnittet sitt i løpet av året. Han har mestret fagene på en fremragende måte og har  vist stor interesse for programområdet sitt. Han har bidratt både faglig og sosiale på Bleiker videregående skole og har vært et forbilde for mange elever.

Prisen ble delt ut av president Tone Skodvin på skolens avslutning mandag 22. juni og en svært glad Jakob fortalte at han skal bruke pengene til å kjøpe filmutstyr.

Asker Rotary klubb er et yrkesnettverk på tvers av mange yrker og samarbeidet med Bleiker videregående skole ble startet for å fremme bred faglig yrkesutdanning og motivere elever til ekstra innsats.

 

 

Mvh Tone