Velg en side

​ ​ Møtet ga oss et spennende innblikk i språkvitenskap og markedskrefter.

Bjørn Stolpestad hadde 3 minutter og delte historien om oksevekt tipping og hva som

kan skje når markedet involveres med analyser og faglige råd inntil oksen døde ..

 

Professor Arne Torp ga oss  i sitt foredrag “Norge – et annerledes land også i språkvegen”

en artig reise gjennom de nordiske lands språkutvikling … Norsk er dansk snakket i Sverige ..  For den norske språkutvikling var han innom Knud Knudsens -”den dannede dagligtale” og Ivar Åsens landsmål. Samnorsk fikk også sin reform – et sosialdemokratisk

monsterprosjekt, men fikk ikke stor utbredelse.

Nynorsken hadde sitt toppår i 1944 med 34 % brukere. I 2015 var bare 13 % av grunnskoleelevene brukere av nynorsk. Etter krigen skjedde et språkpolitisk vendepunkt

og nynorsk taper sin posisjon på landet og er ikke blitt noe førstespråk og heller ikke

som byspråk. Det blir etablert normer for bokmål i 2005 og for nynorsk 2012.

Bokmål skrives av 90% av befolkningen og 30% snakker ganske bokmålsnært.

i Norge forstår vi godt våre naboer og er best i skandinavisk nabospråkforståelse.

Gode spørsmål ga entusiastiske svar fra en opplagt foredragsholder.

 

Minner om Semiaden på Søndag ! og vårt klubbmøte på mandag hvor Cato har 3 minutter og Marit Heimdal fra NHO har innlegg om “Lærlinger og behov for yrkesrettet fag”

 

Fra Distriktet er vi invitert ti Inter City møte 7.10 på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika kl.18-20

hvor temaet er “Rotary i dagens virkelighet” ved Christian Borch og Henrik Syse ..

Ta gjerne med slekt og mulige medlemskandidater.

 

Klubbmøtet på mandag blir ledet av Per Fossum.

 

Ha en fortsatt god uke.

 

Rolv