Velg en side

Hei Rotaryvenner,

 

Vedlegger Pers referat fra møtet 14de. som var interessant og fenget forsamlingen.

“Godt oppmøte tross valgdag og dårlig vær. Ca 30 møtte opp.

Eldbjørg og Pål informerte om Semiaden, med over 3000 deltakere og mellom 700-800 biler parkert!

3 minutter ble ikke avholdt, Cato ringte inn syk rett før møtet.

Bjørn Tangnes introduserte kveldens foredragsholder Marit Heimdal.

Temaet «Lærlinger og behovet for yrkesrettet fag»

 

Etter 10 klasse i ungdomsskolen er det 12 studieretninger å velge mellom, 3 for høyere utdanning og 9 for yrkesrettet fag.

Det avlegges ca 23.000 fagprøver hvert år, men allikevel er det stor mangel på fagarbeidere. prognosene sier at

det vil mangle opp til 90.000 fagarbeidere i 2035 dersom dagens trend ikke endres.

Holdningene til å utdanne seg som fagarbeider må endres, både fra skolenes side, rådgivere og spesielt fra foreldrenes side.

Myten om at fagarbeidere har dårlige arbeidsforhold og tjener dårlig må avlives.

Gode fagarbeidere kan tjene opp til NOK 1 mill i året.

 

Det var stor interesse for foredraget og mange gode spørsmål.”

 

Fra Klassifikasjon-og medlemsskapskomiteen  har styret fått en gledelig melding om at vårt tidligere medlem Joar Kavli ønsker å komme tilbake til vår klubb. Formelt vises til Vedtektene Art.XI pkt.3(e ) Styret er positiv til forslaget om opptak av Joar Kavli og medlemmene har en frist på 10 dager fra i dag til å fremkomme med en begrunnet skriftlig innvending mot forslaget.

 

Ellers minner jeg om vårt neste møte 21.9 hvor Jeffen har 3 min. og hudlege Joar Austad foredrar om – Sol og solskader. Norge på verdenstoppen i hudkreft.

 

For oss på Østlandet – ha en regnfull uke …

 

Rolv