Velg en side

Annelis 3 minutt ble en positiv opplevelse. Det er lov å være fornøyd med seg selv og sin egen situasjon. Hun klarte også på en god måte å formidle inntrykk fra en familienær slagpasients positive opplevelse av helsevesenet i Asker. Særlig behandlingen og oppfølgingen familien opplevde på Bråset bo- og omsorgssenter ble en god opplevelse. Hyggelig med positiv tilbakemelding til Bråset senter som ikke alltid får den beste omtale.

 

Kveldens hovedtema «Bakkekontakt» ved tidligere infosjef i Asker Kommune – Svein Aurmark ble et underholdende foredrag. Hans bok av samme tittel ble til etter julekaffen i kommunalteknisk etat 2013 og han refererte levende fra kommunale rapporter og kommunestyrereferater og ikke minst fra etatens nestor, kommuneingeniør Erik Bergs meritter.

Kommunalteknisk etat fikk mange oppgaver etter hvert som bygdesamfunnet utviklet seg. Asker gamlehjem fikk innlagt vann i 1910 og i løpet av de siste 100 år har det vært en veldig utvikling innen kommunale tjenester og tilbud til Askers voksende befolkning. Utviklingstrekkene ble kommentert fra tidlige snøbrøytings rutiner, innføring av Veilov av 1924 og Askers planer for 3 felts veiutbygging med hurtigfelt i midten, vannverkssaken fra forslag i 1916 til igangsetting i 1936, diskusjonene vedr kloakkløsning fra Hammer renseanlegg til avløpsplan av 1974 med VEAS på Slemmestad, renovasjon ble tvungen i 1974 og skraphandlerne ble borte. Kildesortering ble innført i 1997 og Yggeseth næringspark tok over som kommunens hoved fyllplass. Metangassutslippene fra søppel- fyllingen utnyttes nå til elektrisk kraft til drift av enkelte funksjoner ved anlegget.

Foredragsholderen hadde med seg gratiseksemplarer av boken og flere av medlemmene sikret seg boken med dedikasjon.

 

RD