Velg en side

3 min denne kvelden ble et artig lokal historisk innslag av Asle som orienterte om  Drengsrud Gård/ Herregård og den seneste utvikling i gårdens historie mot forlystelse og rekreasjon. Videre fikk vi et innsyn i familien Wentzels historie om byggingen av Bjørneborgen på Borgen hvor Kitty og hennes mor bodde inntil mor fikk bygget sitt Vesleborgen. Bjørneborgen skiftet eiere flere ganger og het Ingertun da søstrene Bøe overtok. Asle arvet selv et forseggjort speil fra dette huset.

Hovedtemaet var «Korrupsjon i offentlig forvaltning – ikke i Norge ? ved Tor Dølvik fra Asker, spesialrådgiver og Cand Polit i Transparency Int.Norge. Korrupsjon ble definert som «Misbruk av offentlig makt til egen fordel ..» TI ble startet som et sekretariat og etablert i Berlin i 1933 og har i dag 100 avdelinger world wide – norsk avdeling ble etablert i 1999.Partipolitisk uavhengig og medlemsbasert – sprer kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon. Visjonen – en verden hvor myndigheter, næringsliv og den enkeltes liv er fri for korrupsjon. Han visualiserte problemene med kjente situasjoner fra næringsliv og kommunale forhold hvor  bestikkelse, svart arbeid, skatteunndragelser, sosial dumping, utilbørlige tilbud etc. ble avdekket og kriminalisert. Selv fradrag for utgift til inntekts ervervelse, som tidligere var akseptert er nå kriminalisert gjennom straffeloven 276a. Vurdering og analyse av medlemmenes Risikoprosesser er et viktig verktøy i arbeidet mot korrupsjon. Et arbeid som medlemskommunen Asker er svært opptatt av og det viser seg at vi har stor tillit til politikere og kommuneadministrasjonen.  Skape bevissthet, åpenhet, etablere en grunnrefleks, ha fokus på korrupsjon, bygg tillit, ta kontakt med TI i gråsone situasjoner diskuter og finn løsninger. Gode spørsmål og svar avsluttet et spennende møtetema..

RD