Velg en side

Mindors 3 minutt ble et raskt inntrykk fra hans reise til Armenia og besøk på et lokalt helleristningsfelt fra tidlige tider dokumentert med innkjøpt T skjorte med motiv fra et av temaene – Adam og Eva i paradis.På stedet var det også risset aliens lignende figurer til vakthold. Et spontant og artid innspill.

Hoved innlegget var ved Flaggkommandør Jacob Børresen  – «Den Kgl. marines kjøp av fregatter – kalt historiens mest vellykkede statlige prosjekt».  Sjøforsvaret skulle skifte ut fregattene av Oslo klassen og hva skulle man ha i stedet ? Børresen tok for seg hele den kompliserte prosessen fra de innledende politiske og militærfaglige diskusjonene om man i det hele tatt skulle gjennanskaffe denne type fartøyer og om det skulle bli – hvilken type, utrustningsnivå og pris. Et omfattende diskusjonsgrunnlag ble utarbeidet og i 1994 ble målsetningsdokument fremlagt og forsvarskommisjonen og stortinget ble enige om å utvikle et fregattsystem. En integrert prosjektorganisasjon skulle etableres og  myndighetene ønsket en norsk verftsgruppe (Norexport, UMO,Kværner og Kongsberg) og to utenlandske verft til å bistå. Myndighetene så for seg muligheter ved internasjonal deltagelse. Budsjett ble fremforhandlet etter diskusjoner om særlig våpensystemer og 100 % gjenkjøpsavtaler. Hovedkontrakt ble signert 23.6.2000 med det spanske selskapet Bazan og verftet Navantia i Ferrol. Skipene er utstyrt med Aegis våpensystemer fra Locheed Martin. Skipene skulle bygges individuelt som moduler/blokker 24stk. i 6 seksjoner. BMV og Kleven verft skulle være med å bygge blokker, mens monteringen skulle skje ved det spanske verftet. Byggeprosessen bød på utfordringer i forholdet mellom verft og oppdragsgiver SFK. Særlig når det gjaldt kommunikasjon  og kontraktsmessige forhold, som ble kostbart for verftet som også slet med forsinkelser og leveranseavvik.  5.4.2006 ble den første fregatten «Fridtjof Nansen» overlevert. Verftet hadde etter hvert dårlig likviditet og ønsket kompensasjon og reforhandling av kontrakten, men verftet tok til fornuft og leverte de øvrige skipene til avtalt pris. Intern kompetanseheving og forbedret renomme etter å ha gjennomført byggeprosjektet overskygget nok de ulempene de hadde erfart under prosessen. Sjøforsvaret fikk dermed sine 5 fregatter levert til pris og bare ett år forsinket i forhold til avtalt leveranse.

Flere spørsmål fra salen ble godt besvart og en kuriositet ble nevnt – nemlig, Admiralstriden i 1905 etter at Norge erklærte seg uavhengig av Sverige. Striden bunnet i meningsforskjell mellom de to admiralene, viseadmiral Sparre og kontreadmiral Børresen om disponering av marinens fartøyer i tilfelle krig mot Sverige. Kontreadmiral Børresen var foredragsholderens bestefar …

 

RD