Velg en side

Hans Ellef 3 minutter ble tankevekkende resonnementer omkring «Forskjeller» fra urimelige byggesaksituasjoner til bensinstasjonenes dårlige bilkompetanse mht hjelp til trengende bilister. Betjeningen er mer forberedt på service til kundene fra bakerovn og godtehyller. Ettersom Hans Ellef også har et særlig forhold til ølbrygging ble Munchen og en viss Oktoberfestival nevnt…

Hovedinnlegget stod Tore Sigernes for med eget mini egoforedrag hvor han tok oss gjennom sitt begivenhetsrike personlige- og profesjonelle virke så langt .. Det hele startet på Asker fødehjem 28.10.38 . Oppvekst på Hvalstad i «Handelsbygningen». Skolegang på Holmen Skole fra 1945 med ekteparet Rimol som faglige og pedagogiske støttespillere. Videre bar det mot Solvang skole hvor Erik Snersrud og ekteparet Bjølseth regjerte. Fru Bjølseth er fortsatt going strong med sine 100 år … Bakerfaget fikk han tidlig inn som sønn av baker Karl Sigernes med eget bakeri hvor han etter hvert fikk sans for bakerfaget. Opphold hos et større bakeri i Los Angeles bidro også til et sterkere engasjement og i 1970 var han Oldermann i Oslo Bakerlaug. Utviklet brødtyper basert på hvetekorn. Politikken kom han inn i ved en nær tilfeldighet på liste fra Asker Høyre i 1971. Hadde nå etablert seg på Solvang og fikk en politisk nabo i Torbjørn Mork fra AP .. Tore ble en markant skikkelse i Askers næringsliv og han har hatt sine styreperioder i Askers bankvesen. Han utviklet sitt fag og sitt bakeriimperium med Holmen bakeri i 1982 og kafe Marie i Vektergården. Varden i Asker sentrum ble også et populært samlingssted med variert kulturell aktivitet. Møtet  med Arja Sijonmaa 16.2.98 ble et høydepunkt, men det ble ingen saunatur til Finland, men et dedikert eksemplar av hennes bok Sauna.  Handelsstedet Vollen ble et annet storprosjekt hvor husbygging og restaurering tok mye tid og penger. Bakermessig ble det mye jobb og lite overskudd .. Tore trives i Vollen og på «benken» utenfor kafe Oscar er gjestfriheten stor og diskusjonene interessante…

Egoforedraget ble avsluttet med en ekstern kortfilm om hans bakerivirksomhet, som høstet stor applaus.

 

RD