Velg en side

Den tradisjonelle rakefiskaftenen ble, til tross for Festkomiteens noe tvil om kapasitet, gjennomført på en måte som vi kjenner og verdsetter – solid og ordentlig.

Råvarene var som vanlig så ferske og kortreiste som det var mulig å få – fileter fra Røn, Valdres og tilbehør fra lokale leverandører. Av øvrig tilbehør var vi tilgodesett med både Rakefiskakevitt og Gammel Oppland. Varenes smak og kombinasjoner var upåklagelig og stemningen tok etter hvert til kjente høyder blant de 38 deltagende.

Familien von Ubisch bidro med innspill om Bernhard Folkestad og igjen med «Helan går ..» og historien om «Halvan..»

Loddsalget er alltid en «høydare» og jeg håper innsatsen skal vise seg å bli på nivå med tidligere og til balansering av arrangementet.

Komiteformannen hadde synspunkter og ga uttrykk for at en ekstrabelastning som loddsalget kan være på komiteen og deltagerne, kanskje kunne kompenseres ved et ekstra tillegg til billetten ..

Blant gevinstene denne gang fantes lokale øl produkter, i tillegg til de vanlige rester av råvarer og øvrig tilbehør. Det ble ikke gevinster til alle denne gangen heller ..

Jeg føler deltagerne var godt fornøyd med Festkomiteens innsats både med forberedelse og gjennomføring og samtidig setter vi stor pris på at vi kan komme til Torstad Gård med våre sosiale arrangementer.

Igjen stor takk til Festkomiteen for vel gjennomført og vi ser frem til neste event i deres regi.

RD