Velg en side

Besøket i Norges Høyesterett, vår tredje statsmakt og det dømmende element ble et svært interessant og lærerikt møte takket være en opplagt og kunnskapsrik Gunnar Bergby, direktør i Norges Høyesterett, vår foredragsholder og omviser.

Foredraget fant sted i Høyesteretts møtesal og Bergby tok oss gjennom husets historie fra innvielsen i 1903 og arkitekt Sparres vinnerutkast med en horisontal funksjonsdeling av bygningen med datidens byrett i første, lagmannsretten for Oslo og Akershus i andre og høyesterett øverst. Senere ombygninger og restaureringsprosesser i forbindelse med Høyesteretts 200 års jubileum ble også kommentert på en lun og kunnskapsrik måte.

Høyesterett består av en justitiarius og nitten dommere samt et sekretariat, totalt ca.60 personer. Enkeltsakene blir behandlet av 5 dommere i to avdelinger. I saker av særlig viktighet kan behandlingen skje i storkammer med 11 dommere. I helt særlige tilfeller kan Høyesterett opptre i plenum hvor alle dommere deltar.

Alle saker som kommer til Høyesterett etter anke over dom behandles av et ankeutvalg består av 3 dommere før de eventuelt slippes inn for endelig behandling og avgjørelse.

Normal saksbehandling i avdelingene er skriftlig saksforberedelse og muntlig prosedyre.

En entusiastisk Bergby tok oss deretter gjennom enkelte lokaler, 2 av Høyesteretts rettssaler, biblioteket og en nylig innredet kantine.

Dette ble et meget vellykket besøk med mange spørsmål i løpet av foredraget og under omvisningen som ble besvart på en omstendelig, saklig og humoristisk måte. Gunnar Bergby var ellers kjent av enkelte medlemmer fra en fjern studietid.

Programkomiteen skal ha all ære av arrangementet.

 

RD