Velg en side

Det var god oppslutning på møtet og det er det vanligvis når lokale foredragsholdere er involvert.

Av klubbsaker kan nevnes at regnskapet for 2014/2015 ble gjennomgått  i plenum av Harald og godkjent.

Kristians 3 min gjaldt miljø i anledning miljøtoppmøtet i Paris som startet nylig. Med utgangspunkt i Stoltenbergs «Månelanding» i forhold til CO2 rensing viste det seg at prosjektet ikke ble like forpliktende som ventet og resultatet er blitt lite CO2 rensing. Teknologien finnes og spede forsøk er gjort og fungerer, men det koster .. Utviklingen videre på dette feltet vil være viktig for oss alle og det gjenstår å se hva våre politikere er villige til å satse.

Kveldens hovedtema var «Mine år med Cornelis Wreesvijk« ved Paul Karlsen som både kjente ham personlig og i jobbsammenheng gjennom 12 år ..  Foredragsholderen ble artig introdusert  av Jeffen som nabo, musiker, Kalvøyafestivalsjef, Smurfegeneral sammen med Geir, Høyrepolitiker og jurist ..Opplegget for foredraget var originalt og medlemmene ble utfordret på nynning av refrenget fra Wreesvijk`s  «Turistens klagan» mellom foredragsholderens verbale utlegninger om opplevde episoder med kunstneren. Episodene vi fikk presentert var både dramatiske og betegnende for en begavet kunstner med et omskiftende sinnelag hvor alkohol, sosial omgang og et sterkt musikalsk talent var dominerende elementer i livet. Kunstneren «gjorde bort seg» flere ganger i karrieren både i hjemlandet og her, men reiste seg og kom tilbake. På mange måter fikk vi bekreftet inntrykket han etterlot seg.  Foredragsholderen hadde stor respekt for ham som venn og kunstner og avslutningsvis fremførte han selvkomponert hymne til kunstneren.

RD