Velg en side

Midtlivskriser kan arte seg på mange måter – Njål`s midtlivskrise var kanskje ikke helt som vi ofte hører. Han var egentlig svært fornøyd med tilværelsen både sosialt og materielt. Det var kanskje da lysten til å starte en annen karriere kom og de uvante prosessene rundt jobbsøk og intervjuer og ikke minst forventet tid og innsats etter at stipendiatplassen var sikret som ble hans krise ..4 år med Org og ledelse på BI.

Møtets hoved tema var «Norsk og Internasjonal økonomi«

Sosialøkonom Steinar Juel tok oss igjennom flere interessante situasjoner knyttet til uro og usikkerhet omkring nye økonomier som Kina og andre ..hvor det å produsere for andre vil avta.  Renteutviklingen ble kommentert hvor USA forventer renteøkning, hvor lite vil skje i Eurosonen og Japan. Sverige går bra med lav ledighet og god utvikling i sin økonomi og forventer renteøkning i slutten av 2016. Oljeprisfallet gir en ny hverdag for Norge. Svakere etterspørsel og økt produksjon gir lav pris. USA justerer vanligvis sin produksjon for å opprettholde et visst prisnivå. Selv om klimaet mellom Saudi og Iran er dårlig er det forventning om økt produksjon i Iran etter at atomprogrammet kommer i gang og sanksjonene heves.   For oss rammer fall i oljeinvesteringene mange arbeidsplasser og bremser vår økonomiske vekst. Ledigheten ser store regionale forskjeller. Oljealderen har vært på hell i flere år – prisoppgangen har utsatt effekten.  Budsjett og flyktningesituasjonen ble kommentert. Viktig med rask integrering og arbeidsrettede tiltak for å skape bidrag. Vårt offentlige forbruk er det dobbelte av hva Sverige har og dette blir utfordrende fremover. Kronesvekkelsen er viktig og «riktig» og gir oss en sterkt bedret konkurranseevne. Kronekursen bør være lav.

RD