Velg en side

Det ble ikke omtale av nye Vermeer bilder ved Tone`s  3 min denne kvelden, men heller gode refleksjoner over gleden ved å gi i stedet for å få ..

Hovedinnlegget  «Generasjon Lydig og ungdomsopprøret som forsvant «  var ved Gunnar C. Aakvaag, Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UIO. Foredragsholderen holdt et utrolig tempo og var til tider vanskelig å forstå, men skapte gjenkjennelse og gikk systematisk gjennom generasjons-perspektivet i forskjellige tidsepoker . Gerhardsen epoken fra 1910 – 40 var preget av klassediskusjon og ønske om kollektive prosjekter for velferdsøkning og industrietablering .. 68 generasjonen 1940 -60 , opptatt av velferd, likestilling , men opprørsgenerasjonen i Norge, herser med vanlige folk og utviklet et anti-autoritært system .. Tullegenerasjonen 1960 – 80 Gen X . Stor grad av velferd, skuffet over 68`erne, kritisk hverdagslivsgenerasjon .. Dagens unge 1980 – 2000 lite med kollektive generasjonsprosjekter mer mot individuell frihet og ønske om å velge selv. Mulighetens tyranni – mer frihet mer ansvar, ønsker ikke ansvar. Bruker mye tid og krefter på valg. Skaper systemproblemer for seg selv og anonymiseres ..En kjedelig generasjon med lite krangling , argumentasjon og temperatur – foredragsholderen var skeptisk …

RD