Velg en side

Cato tok for seg sjømennenes kår i sin 3 min med utgangspunkt i Jon Michelet`s  epos om skogsmatrosen Halvor Skramstad fra Rena og hans opplevelser under konvoifarten under krigen. Forholdene for norske sjøfolk har siden vært både utfordrende og varierte avhengig av rederienes kostnadsprofil og inntjening. Store variasjoner finnes innen de enkelte segmentene offshore, supply, ferge, fisk og handel. Politisk ønskes mer sjøveis transport og Rederiforbundet stimulerer nå til mer satsing på maritime bransjer. Flere søker til yrket.  Rederiene tilbyr bedre arbeidsforhold, god lønn og et yrke som er blitt mer attraktivt.

Hovedinnlegget var «Hvor ble det av postkontoret» ved Asle Andreas Nilsen, avd.dir Posten Norge AS, leder av kjedekonsept Posten.

Posten hadde sitt toppår i 1994 med Ol og stor aktivitet. Etter hvert overtok bankene banktjenestene. Postbanken ble overtatt av DNB og Post i butikk som ble etablert i 2001 overtok som DNB filialer. Større transportbedrifter ble kjøpt opp for å sikre logistikken i et nordisk marked for pakker og gods sentrert i sør Sverige.  E/netthandel ble konsernets viktigste vekstområde og i 2015 ble DiGi post etablert som det offentliges førstevalg for sikker meldingsformidling. Etter EØ postdirektiv ble konkurranse en driver i markedet. Posten med oppkjøpte selskap hadde i 2014 en bemanning på ca 15.000 ned fra 30.000 i 2000. Omstillings- og nedbemanningsprosessene har vært viet stor oppmerksomhet i alle ledd i organisasjonen. Posten satser på innovasjon og er av de første som prøver ut el- og biogass i sin ombæring og sine transporttjenester. Postombæring forventes nedtrappet til 5 dager i uken. Tidligere var inntrykket at «Posten skal gå med posten ikke med overskudd» … Omsetningen var sist år 33 milliarder med et overskudd på 700-1000 millioner. Nilsen tok oss med på en  interessant Postreise fra Forvaltning til Forretning.

 

RD