Velg en side
Stor familiedag i Asker med poster,leker og underholdning rundt Semsvannet blir arrangert
av Rotaryklubbene i Asker, Hurum, Røyken og NaKuHel senteret i Asker i samarbeid med frivillige
lag og foreninger.

Sluttrapporten etter arrangementet foreligger og link til denne finnes her :

SemiadeRaport