Velg en side

3 minutter ved Fredrikke Hegnar von Ubisch

Hun tok opp problemet med mobbing i skolen, noe som dessverre har eksistert i alle år og viste til Margrethe Munthes sang «Sladrehank skal selv ha bank» Fredrikke seg en moderne Margrethe Munthe som forfattet en ny sang som tok opp problemet med mobbing. «Sladrehank skal selv ha bank» ble avsunget unisont.

Kveldens foredragsholder Gudmund Hernes holdt et engasjerende foredrag om norsk skole og arbeidsliv.

Han tok for seg muligheten for de uten utdannelse for å komme seg ut i arbeidslivet. Tidligere gikk ofte ungdommen uten annen utdannelse enn grunnskolen ut i lære ofte  sammen med en stor gruppe voksne arbeider, dette i seg selv var også oppdragene.

Han tok videre for seg reform 94 , hvor alle fikk rett til videregående utdanning. Videre frafallet i videregående utdanning, særlig i yrkesfagene. Frafallet var ofte på grunn av manglende lærlingeplasser, også den teoretiske utdannelsen.

Det som burde gjøres var;

  • Yrkes elevene må sikres lærlingeplasser
  • Bedre tilpasset teoriopplæring på yrkesfagene, «murerengelsk» istedenfor å tolke Shakespeare.
  • Bedre norskopplæring i grunnskolen
  • Bedre oppfølging av elevene både fra skolen og hjemmet
  • Bedre oppfølging fra fylket og departementet.

Noe positivt er på gang når det gjelder lærlingeplasser;

  • Alle anbud til det offentlige skal garantere et visst antall lærlingeplasser
  • Alle statlige og kommunale arbeidsplasser skal ha lærlingeplasser.