Velg en side

3 minutt ved Per ble en oppdatering av havets folkerett, aktuelle kontinentalsokkelspørsmål, konvensjoner og konferanser vedr. havrettsspørsmål. Vernesoner, fiskerisoner i territoriale farvann og midtlinjeløsninger.

Hovedprogrammet var delt i to :

Joar presenterte sitt Egoforedrag som ble en interessant reise fra «Konfeksjonsindustriens vugge» i Isfjorden, Romsdalen hvor oppvekst og tidlig skolegang foregikk. Økonomisk gymnas i Molde og studier på BI ble starten på en karriere innen økonomi på forskjellige nivåer og innen forskjellige virksomheter fra bank, TV, emballasje og gruvedrift. Mange  spørsmål tyder på at egne medlemmers bidrag også skaper gode og interessante møter.

Njål fikk deretter boltre seg med spørsmål om «Askerrotary.no» og klubbens aktiviteter, som gjorde noen og hver av oss litt ubekvemme. Inntrykket var vel etter de flestes  mening at svarene kunne vært bedre dokumentert på nettsiden vår. Ikke bare for ekstern markedsføring og i forhold til Distriktet og RI, men kanskje mest for vårt interne miljø og klubbstoltheten. Interesserte og potensielle nye medlemmer vil også kunne finne nyttig informasjon om klubben og Rotary generelt. Njål fikk frem budskapet om mer aktiv bruk av nettsiden både til informasjon og for innlegg av komiteenes egne prosjektrapporter og bilder. Presidenten har store forventninger til at medlemmene heretter benytter «askerrotary.no» og «rotary.no» til lokal og ekstern Rotary informasjon.

RD