Velg en side

Lars 3 minutter var om hans seneste prosjekt om sommerfilmer eller ukompliserte korte filmer spesielt tilpasset demenspasienter på institusjoner eller pleiehjem. Temaene var hentet fra hverdagslivets situasjoner og var uten forstyrrendPøbele lyd eller kommentarer i et rolig tempo f.eks. snømåking eller naturinnslag .. med tilhørende lydbilder. Et spennende felt som institusjonene hadde stor tro på og som allerede hadde vist seg å fungere bra i målgruppen. Lars hadde allerede klar 10 ulike temafilmer.

Kveldens hovedtema var «Pøbelprosjektet» ved grunder og pøbelideolog Eddi Eidsvåg. Med utg.punkt i definasjonen av «pøbel»= folkelig har han bygget opp et imponerende tilbud til ungdom over hele landet som har falt utenfor skole og det ordinære samfunnssystemet  .. Hans 3 betingelser for å få innpass var 1) Ikke kom for sent til undervisningen. 2) Hold deg frisk – ikke vær borte med sykdom mer enn 2 ganger. Sykemelding ble sjekket. 3) Ingen rus. Reglene var enkle og strenge og var tydelig oppdragende for ungdommene. Hans resultater etter 6 ukers kursopphold er imponerende, 78% av deltagerne på landsbasis var på vei tilbake til skolen eller til jobb. For Asker og Bærums del var det 83%. Foredragsholderen mente at kunnskap på mange måter måtte bli underordnet i forhold til håndtverksfagene og den erfaring og motivasjon disse ville gi. Ingen grunder hadde vanligvis samme formalbakgrunn som de virksomhetsområdene de var med på å utvikle. Et arbeidsløp med en kombinasjon av arbeidserfaring og skolegang var best etter hans erfaring, med 3 års arbeidstrening og et siste år med kompetansebygging. Pøbelprosjektet var et langtidsprosjekt som gikk livet ut … elevene ble fulgt opp hvert ½ år med besøk eller kontakt. Fantasier er viktige og ha tro på deg selv – du er best i å være deg selv. Morens fantasireiser – å lyve seg noen fantasier /drømmer om fremtiden og selv klare å jobbe mot disse og lykkes .. reisen til Det Hvite Hus 8.3.16 og besøk hos Obama, hva var det neste ..Paven ?  Mulighetene ligger der – rydd opp å kom deg videre. Foredragsholderen hilste også til vårt medlem Tore som hadde betydd mye for ham både forretningsmessig og personlig. Han høstet stor applaus og ga oss  gode øyeblikk på en engasjerende og humørfylt måte.

RD