Velg en side

Lisbet fortalte levende fra sin vinterferietur til Portugal og inntrykkene fra Lisboa med gamlebyen, de store sjøfarerne Christopher Columbus, Vasco Da Gama, den spanske armada, kolonitiden og de gule trikkene. Sintra med palassene og mikroklimaet som la til rette for eksotiske parkanlegg. Høyt på inntrykkslisten kom også småkakene med tertefyll, spesialiteten fra Belem.

Hovedprogrammet stod Patrick Tepfers tidligere adm.dir i Norsk Design- og arkitektursenter for – «Hvordan design kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer».  Design var et virkemiddelsverktøy for regjeringen i visse sammenheng. Han så tre utviklingsområder – Fra sort gull til «annet» gull – Grønt skifte med klimautfordringer – Demografiske utfordringer.                  Form, følge og funksjon  = Le Corbusiere.  Designere så på mulighetene for å reformere måtene man laget gjenstander på og på hvordan man kunne tenke bredere om problemløsning. Å bruke etnografiske måter og teknikker interaktivt i grupper og med brukere. Store konsulentselskaper som Mc Kinsey og Boston Group hadde etablert egne designmiljøer for å utvikle sine prosesser. Flere eksempler ble trukket frem av norske virksomheter som alle ønsker å styrke sine brands ved bedre design … Harald A. Møller, Alfa støvler, Frakteruterederiet Eidesvik og Ulstein BVU. Også offentlig sektor ble trukket frem som et område hvor «alt ikke kan løses med mer penger», men hvor designtenkning har bidratt til å effektivisere leveranser og endre prosjekter som vanligvis var styrt av fagfolk ved å benytte design arbeidsmetoder kortet ned venteperioden for kreftpasienter fra 12 uker til 2 dager ved ett av våre store sykehus.  Et meget interessant foredrag med avslutningsvis gode spørsmål og svar.

RD