Velg en side

intercity3_smlMøtet som fylte «Kongelungen» salen på Vettre hotell med forventningsfulle medlemmer av klubbene i region 4. ble åpnet av AG Torbjørg Hogsnes som under sin appell takket Asker Rotaryklubb som arrangør av vårens intercitymøte.

Deretter holdt DG Trygve Danielsen et innlegg med Rotary stoff  bl.a ble nytt Intercitymøte berammet i September.

Kveldens hovedprogram var todelt og var viet innvandring, asylsituasjonen og integrering. Temaene ble behandlet fra politisk hold av Statssekretær Marit Berger Røsland fra Justis- og beredskapsdept.- innvandring og integrering, som snakket om «Asylsituasjonen i Norge» og fra Politiets side Kristin Kvigne fra Politiets utlendingsenhet, som tok opp »Migrasjonssituasjonen – perspektiv på politiets utfordringer».

Foredragene var aktuelle, interessante og forklarende og ble godt mottatt av forsamlingen som stilte spørsmål og fikk dekkende svar.

Innleggene er kopiert og ligger på nettsiden.

AG Torbjørg avsluttet møtet og delte ut blomster til foredragsholderne under velfortjent applaus. AG,DG og Presidenten var godt fornøyd med fremmøtet og temavalget.

RD

Ønsker du å se presentasjonene, kan de lastes ned på lenkene under:

intercity1_smlintercity2_sml