Velg en side

Kveldens 3 minutter ble et stunt fra Bjørn som ville dele med oss sine tanker og vurderinger omkring pensjonering og sluttpakker … inntrykket er vel at vi etter hvert ser Bjørn blant seniorene og i full aktivitet med alle sine øvrige gjøremål.

Hovedprogrammet stod forfatter og tømrermester Ole Thorstensen for med sitt innlegg «Et samfunn uten håndverk». En kritisk vurdering av håndverksfagenes posisjon i dagens samfunn i forhold til akademiske fag. En håndverksutdanning med de faglige og praktiske elementene som kreves – metodikk, tenkning, vurdering og utfordringer, mente han kunnskapsmessig var fullt på høyde med en akademisk grad. Bemannings byråene  ga ingen organisert faglig opplæring og  skapte i liten grad fagmiljøer eller utviklet byggeskikk. Støtten fra NHO mente han ikke var tillitsvekkende. Entreprisesirkuset kunne gi alvorlige konsekvenser i form av sosial dumping, endret syn på å føle noe for arbeid, stolthet og lojalitet. Mente samfunnsstrukturen gikk mot akademisk utdannelse og at grunnleggende mangel på respekt og forstand for håndverk var utbredt. Synet på lav og høy utdannelse samt lønn og posisjon tydet også på det. Samfunnet var gjennomorganisert på en slik måte at håndverkene ikke ble med når beslutninger ble tatt. Passivhusstandarden ble også trukket fram som en utfordring for tømrerhåndverkene ettersom disse var standardiserte og krevet lite tilpassing og var billigere å produsere. Derimot var behovet for allsidige håndverkere som f.eks. den eldre bygningsmassen trengte til fornying og oppgradering en utfordring for samfunnet om ikke synet på håndverksfag og bedre utdanningstilbud ble vektlagt fremover. Foredragsholderen fikk mange spørsmål og inntrykket var at han delte et noe pessimistisk syn på næringen og kanskje lite om dens eget engasjement for selv å påvirke og bedre situasjonen ..

I denne anledning var det artig å lese Budstikka (dagen etter)26.4 hvor Krf. fylkesvaraordfører skriver om «Velg fagutdanning» hvor han konstaterer at «et moderne samfunn trenger alle typer kompetanse , og i Norge har vi et stort underskudd på fagarbeidere» Artikkelen nevner også aktuelle tiltak – så noe skjer..

RD