Velg en side

Kveldens hovedinnlegg stod Hege Lise Sørbye for «Glasstak eller glassheis – kan ikke kvinner snart gå trappen selv?» Hun er Partner i firmaet  Kingbird Executive Search, har bakgrunn som siviløkonom og ledererfaring fra bl.a. tekstil, egen virksomhet og rekruttering. Opplegget var basert på et 10 punkts  karriereløp som startet fra videregående skole og frem mot en mulig topplederstilling eller styrerepresentasjon i næringslivet. Opplegget ble benyttet i intervju situasjoner. Konstaterte at kvinneandelen for yrker som – lege, veterinær, siv.øk. og jus var betydelig, mens andelen styrerepresentasjon og kvinnelige toppledere var ubetydelig i børsnoterte selskap (3%) og blant 60 av de største selskapene i Norge enda mindre … Mente at kvinnene i motsetning til menn mht. rekruttering til lederstillinger hadde flere motforestillinger og mer som måtte tas hensyn til, samtidig som usikkerhet om det kunne være andre faktorer som var viktige før man vurderte en topplederstilling. Kanskje fungerte den politisk pålagte kjønnskvotering 40/40 + i ASA styrer ikke etter intensjonen. Har næringslivet selv bidratt til dårlig kvinnerekruttering til topplederjobbene ved at det er liten forskjell mellom ledernivåene  mht. posisjon, lønn og betingelser slik at man lett kan bli fornøyd med en mindre utsatt posisjon i organisasjonen. Hun var ikke i tvil om at kvinner hadde kompetanse, kunnskap og erfaring og kunne/ burde ta topplederstillinger, men ville ikke .. Et viktig element i en slik prosess er familiens support og ønske om å lykkes. Foredragsholder mente, «det var lettere å få gutter til omsorg – enn kvinner til topplederstillinger »  Temaet engasjerte medlemmene og mange spørsmål, kommentarer og refleksjoner ble besvart og kommentert.

RD

Hege Lise Sørbye

Hege Lise Sørbye har arbeidet med rekruttering siden 1990. Hun har vært partner i Boyden Global Executive Search, og jobbet i Bjerke & Luther og Personalutvelgelse. Etter over 25 års erfaring innen rekruttering, har hun opparbeidet seg tung erfaring og bred kontaktflate innen blant annet industri og handel. Hun er opptatt av den enkelte leders unike kompetanse både faglig og personlig, og hvilke forutsetninger som må være tilstede for å lykkes også fremover. Hege Lise Sørbye jobber med et bredt spekter av både små og store bedrifter, og har spesiell kompetanse på privat eide bedrifter/familiebedrifter. I dette inngår ofte vurderinger i forbindelse med generasjonsskifter. Hege Lise Sørbye er utdannet Siviløkonom fra NHH i Bergen.