Velg en side

Nano teknologi er den raskest voksende teknologien i dag, et spennende fagfelt som vil få en stadig større innvirkning på vår hverdag , noe Robert i sin 3 minutter på en klar og eksemplifisert måte bekreftet ved at vi nå ser nano-kosmetikk, nano-maling og nano-datamaskiner.

Hovedtemaet stod Malin Lenita Vik for med sitt innlegg «Min moderne klassereise» Hun er statsviter, feminist, redaktør og jobber nå for FN sambandet. Et ærlig innlegg om egen familie som hun beskrev som økonomisk og materielt preget av relativ fattigdom. Hun konstaterte at Norge er et klasse-samfunn. Livsutvikling er avhengig av mulighetene som finnes. Enhetsskolen, lånekassen og  myndighetenes inntrykk av at «bli hva du vil» ga ulike fordeler og ulemper som gjenkjennes gjennom generasjoner. I 1980 årene da hun vokste opp rådet en kollektiv klassereise med små forskjeller mellom klassene. Mer ved en tilfeldighet kom hun til å studere på Blindern etter å ha vært opptatt av fattig/rik problematikk. Ved hardt arbeid fikk hun seg utdanning og en posisjon. Bort fra frykt for hva ville skje med familien, om det var mat i kjøleskapet, uforutsigbarhet , engstelse og skamfullhet  over å vise venner boforholdene. Om hva folk fra sidelinjen påstod om selvforskyldthet, «ta deg sammen», at man er «sin egen lykkes smed» og om et sosialt utenforskap. Klasser  kan skapes i forhold til akademisk utdannelse/ fagarbeid, inntekt /formue, posisjon/makt , plass i arbeidslivet/samfunnsliv. Dette kan skape større ulikhet, mindre tillit, forbryterskhet og ulike muligheter. Mange spørsmål, kommentarer og refleksjoner fra forsamlingen ble besvart på en god og oppriktig måte. Et friskt og interessant innlegg.

RD

Malin Lenita Vik