Velg en side

Nils Fredrik Wisløff

Glenn`s 3 minutt var viet baseball – arbeiderklassens sport i USA. St. Louis fostret flere av de store spillerne opp gjennom tidene og ikke bare var de gode tekniske spillere, men enkelte vil også bli husket for sine verbale gullkorn …

Hovedprogrammet denne kvelden stod Nils Fredrik Wisløff for gjennom sitt innlegg om «Hvor går Bærum sykehus». Wisløff er adm.dir i Vestre Viken Helseforetak, en del av Helse Sør Øst. For tiden forgår en lokaliseringsdiskusjon hvor spesialisthelsetjeneste og en geografisk politisk og et lokalt geografisk engasjement er sentrale deler. Han ga oss et innblikk i en krevende hverdag hvor forvaltning og fordeling av en rammebevilgning skal vurderes og fordeles mellom de 5 sykehusene i VVH, Bærum, Drammen. Kongsberg, Ringerike og Blakstad. «Pasientenes helsetjeneste» er utgangspunktet og nærhet til pasientene og det politiske ønske om stordriftsfordeler blir en utfordring. VVH har vist seg å være «best i klassen« med størst overskudd og en kvalitet på tjenestene som peker i riktig retning når det gjelder ventetid og antall i kø. Ventelistesaken fra Bærum for noen år siden hvor sykehuset ble ilagt foretaksstraff med ubetinget bot på 5 mill. er glemt og overskygget av den positive utvikling som har skjedd siden. Et samarbeid er inngått mellom Asker, Røyken og Hurum når det gjelder somatikk og rus. Wisløff ga et variert, men positivt inntrykk av sitt VVH og han fikk gode spørsmål fra medlemmene.

RD800px-Baseball_swing