Velg en side

Dette var siste klubbmøte i min presidentperiode og det var både litt vemodig og  befriende på en måte …

Harald hadde 3 minutter hvor han tok oss med til sitt ferieparadis Hvidsten og på en rundtur innom norske kunstnere som har hatt et forhold til stedet. Bl.a Sigrid Undset, Nicolai Wergeland, Theodor Kittelsen og Edvard Munch.

Det var ekstra hyggelig på dette møtet å kunne ta opp et nytt medlem, Bjørn. Etter enkel gjennomgang av Rotary`s verdigrunnlag og 4 spørsmålsprøven fikk han det synlige bevis på medlemskapet, Rotarynålen. Fadder Lars gav oss en enkel introduksjon av det nye medlemmet.

Tradisjonen tro skjer presidentskifte på siste møte før ferien og det var med glede jeg  kunne overlevere presidentkjedet og en klubb i god stand til neste års president Per F ..

Avslutningsvis tok vi frem målekortet og inviterte medlemmene til en liten dugnad om inntrykk fra året som er gått og veien videre. Det var forskjellige tilbakemeldinger, men inntrykket er foreløpig at medlemmene var fornøyd med programmene, miljøet og måten medlemmene ble tatt vare på, men at det var forbedrings potensiale i forhold til informasjon fra styret. Svarene vil bearbeides nærmere av neste års styre.

Som ett av Yrkeskomiteens prosjekter er Bleikerprisen en årviss oppmerksomhet til den elev med best fremgang siste år på Bleiker videregående. Årets prisvinner var Adrian Ekeli og han fikk overrakt sjekk og Diplom av IP Per F under skoleavslutningen 22.6

Dette er mitt siste ukebrev og jeg vil derfor takke dere alle som har bidratt i styret, som komiteledere og medlemmer slik at dette er blitt et Rotaryår som jeg ser tilbake på med stor glede. Takk for positive og konstruktive tilbakemeldinger på min form og måte noe jeg setter stor pris på !

RD

IMG_35321          IMG_35291        IMG_8168