Velg en side

Kjære Rotary medlemmer,

Fortsatt et fantastisk «sommer vær» med godt over 20 grader ute.

Det var ingen spesielle Rotary saker.
Kveldens 3 minutter hadde Mindor, som fortalte med stor innlevelse da han som ung fly soldat var med på, eller kanskje mer korrekt, tvang helikopterflygeren til å hente en døende pasient på Kvikne.

Kveldens hovedforedrag var ved Bitte Vadtvedt , som blant annet har skrevet boken «NRK bak fasaden» Hun hadde tittelen «Hvorfor så redde varslerne.» på sitt foredrag.
Hun fortalte om sine egne erfaringer fra de over 30 årene hun arbeidet i NRK, og hvordan hun ble  frosset ut av jobben sin. Om hvordan varslere er uten rettsbeskyttelse
hverken i lovverket eller i arbeidsmiljø loven. Hun mente det er så mange som 10% som blir mobbet på arbeidsplassen. Et tema som kanskje mange av oss vet lite om.

Dagens sted i Asker var «Sittepåslettea», noe som Harald Gløersen kunne fortelle noe om.

Neste møte er det Tor eivind som holder 3 min. , og journalist Svein Johs. Ottesen som holder foredrag om Tor jonsson.

Hvorfor ikke ta med familie eller venner?

Mvh  Per