Velg en side

img_1177Søndag 10. september var det klart for den 10. Semiaden!

Tanken er at det skal være en glad dag ved Semsvannet, en dag med gode opplevelser for liten og stor!

Og det ble det! Takket være et stort korps frivillige og meget grundige forberedelser gjennomførte vi igjen et svært vellykket arrangement.

Poster, aktiviteter og stands av mange slag møtte deltagerne på sin vei rundt vannet. Mulighet for å kjøpe mat og drikke var det selvsagt også.

Hovedarenaer var ved NaKuHel-senteret og på Tveiter gård. Her var det forskjellige innslag og underholdning underveis.

De tre ordførerne for ’Stor-Asker’ var som vanlig til stede.

Det var laget en egen deltagermedalje spesielt for 10-års-jubileet, designet av Egil Egebakken.

Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum samarbeider om arrangementet i samarbeid med NaKuHel. Overskuddet går i sin helhet til NaKuHel-senteret. I år ble det på ca kr 120.000!

Fra vår klubb var også i år Pål Smits ansvarlig for løyper og poster – grunnlaget for hele dagen. Solid jobbet!

Eldbjørg sitter i Styringsgruppen, og hadde i år igjen ansvar for Kunstlotteriet. Årets resultat ble kr 40.000! Geir Børresen gav generøst et ’krabbe-bilde’ som gevinst denne gangen også! Takk!

I år satte ARK ’personlig rekord’ i antall frivillige som deltok på selve dagen, aldri tidligere har vi stilt med flere folk! Tusen takk til hver især for at du ville bruke den søndagen på Semiaden!

Ønsket om en fin familiedag ble oppfylt! Se på de vedlagte bildene! Svært fornøyde både barn og voksne. Bildene er tatt av Max Eien.

 

Eldbjørg Nåheim Eien